En beklagelig situasjon

For en tid tilbake ble det avdekket ureglementerte forhold i klubbens økonomi. Når dette ble oppdaget, satte styret i klubben i gang et omfattende arbeid med å få kartlegge situasjonen.

Dette endte opp i at styret så seg nødt til å anmelde det som var avdekket som grovt underslag til politiet. Samtidig med politiets etterforskning, har styret arbeidet med å få dialog med de respektive kreditorer, samt sette opp et fremtidig budsjett ut fra forholdene.

Hele saken ble presentert på ekstraordinært årsmøte forrige mandag, hvor medlemmene ble informert om situasjonen. Styret hadde invitert både Rogaland idrettskrets, og Rogaland Skytterkrets som begge var til stedet under møte, for å gi nødvendige svar på de enkelte spørsmålene som kom frem.

Omfanget på de skader klubben og medlemmer er påført av denne situasjonen er meget alvorlige, og legger automatisk restriksjoner på de mulighetene en burde ha.

Medlemmene ble under møtet bedt om å ta stilling til om det var grunnlag for videre drift av klubben, noe som ble enstemmig vedtatt. Styret har dermed fått myndighet til å få på plass løsninger med de respektive kreditorer, ut fra de tallene som styret presenterte.

I følge klubbens opplysninger fra politiet, er det foreløpig ikke tatt ut noen siktelse, men det skal foreligge forhold som gjør at en person er misstenkt.

Spre budskapet