Mer informasjon i Minidrett

Som nybegynner er det alltid et godt råd å bruke samme våpen på treninger. Normal praksis er at vi oppfordrer nye medlemmer til å finne det klubbvåpenet som de får positivt inntrykk av, og deretter bruke samme våpen på de neste treningene, slik at en har eliminert bort de små forskjellene det er mellom de enkelte våpen

Legg til ditt favorittvåpen i MinIdrett

Vi har tidligere i år tatt i bruk en helt elektronisk løsning for registrering av treninger i klubben. Alle medlemdata som er i det systemet hentes regelmessig ut fra MinIdrett, slik at vi slipper å vedlikeholde opplysninger flere steder.

Denne løsningen gir oss en rekke ulike muligheter til å gjøre tind enklere for både våre medlemmer og skyteledere.

Det siste tilskuddet av muligheter i denne løsningen, er at du selv kan registrere det som du mener er ditt favorittvåpen. Denne informasjonen vil da komme opp på skjermen til skyteleder når du skal registrere deg for trening. Du slipper dermed å selv huske hvilket våpen du foretrekker å bruke på treninger.

Bruk www.minidrett.no

App som er utgitt av NIF til å bruke mot MinIdrett har dessverre ingen mulighet for å gjøre det som vi skal forklare her, så du må åpen www.minidrett.no i en nettleser for å følge denne anvisningen

Logg på www.minidrett.no med ditt vanlige brukernavn og passord

  1. Når du er pålogget, klikker du øverst i skjermen og velger «Medlemskap»
  2. Dette vil ta deg videre til oversikten som viser hvilke klubber du er medlem av og som er tilordnet Norges Idrettsforbund. Klikk deretter på «Time Pistolklubb» på venstre side av skjermen
  3. På høyre side vil det bli vist en struktur med Time Pistolklubb øverst. Klikk da på teksten «Detaljer» som står til høyre for klubbnavnet
  4. Har du en favoritt blant klubbvåpen som du ønsker skyteleder skal finne til deg på treninger, så skriver du inn fabrikatnavn og de 3 siste tegnene i våpenets serienummer, eksempel: «Ruger 696»
  5. Når du har lagt inn ønsket informasjon, så velger du «lagre og lukk» nederst i skjermbildet

Utveksling av medlemsinformasjon mellom MinIdrett og klubbens løsning skjer kun en gang pr. mnd. så dersom du legger inn denne informasjonen, så kan det ta litt tid før dette er oppdatert på skytebanen.

Annen praktisk informasjon

Som du vil se ut fra skjermen, så har vi registrert en del annen informasjon om deg også. Det er kun favorittvåpen som er mulig å endre fra MinIdrett. All annen informasjon endres av de som arbeider med å vedlikeholde medleminformasjon i klubben.

Ser du informasjon som du mener er feil, så kan du ta kontakt med klubben, så vil vi det bli foretatt en vurdering av det som er påpekt, og dersom det er feil vil det bli korrigert.

Spre budskapet