Da var årsmøtet over for i år

På vegne av klubben så ønsker vi å takke for den jobben dere har gjort dere som nå trådde ut av deres verv, og samtidig så ønskes nye personer velkommen til å være med å utforme klubben den neste tiden.

Det er også på sin plass å takke de som ble foreslått av årsmøtet til å gjøre de respektive oppgavene under møtet, noe som disse gjorde til beste karakter.

Det nye styret f.v. Jan Kvalbein, John Bent Sjursen, David Edwin Bellamy, Kolbjørn Olafsen, og Hans Reime Liland

Det avtroppende styret som bestod av Jan Kvabein, Hege Guternach Tønnesen, John Bent Sjursen, Anette Risa Rosland, og David Edwin Bellamy som nå har fått et par utskiftninger

Æresmedlem

Jarle Dye utnevnes til æresmedlem

Under årsmøtet ble Jarle Dye utnevnt til æresmedlem. Jarle var en av de som i sin tid grunnla klubben og han hadde i nesten et tiår ledervervet i klubben la slik sett grunnlaget for det som i dag er Time Pistolklubb.

Arbeidet som ble gjort når klubben ble stiftet og som Jarle var en stor bidragsyter til, gjorde det mulig for klubben i allerede andre driftsår å arrangere NM i felt.

Jarle har vært medlem helt siden oppstarten i 1973 og klubben er stolte over å ha slike personer som medlem i klubben som har gitt så mye av seg selv for at andre skulle få kunne drive med sin idrett.

Positiv utvikling i klubbens økonomi

For et år og fire måneder siden ble det avholdt ekstraordinært årsmøte hvor det ble tatt stilling til klubbens videre eksistens, og det var med stor bekymring for fremtiden at nytt styre overtok driften av klubben for et år siden.

Det har vært en rekke ukjente forhold som har kommet frem gjennom året som ikke en gang styret som gikk av i 2018 kunne ha forutsett. Slike forhold har gjennom året lagt ekstra press på å finne løsninger som har fungert for alle parter, og disse har til tider vært vanskelige å håndtere. Heldigvis har klubben positive kreditorer som har vært med på å finne positive løsninger som har gjort det mulig å få klubbens økonomi bærekraftig.

Årsmøtet godkjente fremlagt regnskap noe som viser at til tross for at klubben har gjort opp sine forpliktelser, så endte 2018 i et positivt årsresultat. Klubben har ved siden av det å betale eldre krav til kreditorer, i tillegg hatt mulighet til å kunne gå til innkjøp av varer som har vært på kampanje, så totalt sett er det økonomiske bildet nå godt innenfor det som er akseptabelt.

Fokus på rekruttering

Det nye styret er oppfordret av avtroppende styre til å ha fokus på flere forhold fremover. Blant annet er det lagt vekt på å arbeide målrettet med rekruttering og da se på ulike alternative løsninger som kan bidra positivt.

Klubbens medlemmer har i 2018 bidratt til at en har fått gjennomført en del aktiviteter. Dette har vært det å være skyteledere som er essensen for å kunne gjennomføre organisert trening, opplæring av nye medlemmer, vedlikehold av bane, arrangement av stevner, innkjøp av varer og utstyr, og drift av klubben.

Selv om det er lagt ned en betydelig innsats i klubben fra en rekke personer, så oppfordres det til at flere også melder sin interesse og bidrar slik at vi kan lykkes enda bedre.

Spre budskapet