Mandagstreningen 25.02.19

Bilde: ARDEX Australia Pty Ltd

Orstadhuset renser gulv

Det er en årlig seanse at gulvene i Orstadhuset vaskes noe grundigere for deretter å poleres/vokses. Som tidligere år så legger de denne aktiviteten til vinterferie når det er minimal aktivitet i bygget.

Vi hadde tatt med dette i våre planer

Siden vi har satt opp vår treningskalender og ikke tatt høyde for denne prosessen, så har vi nå avtalt med Orstadhuset at vi avlyser treningen på førstkommende mandag den 25.02.2019 for å gi de som skal ordne gulv anledning til å ta den delen av bygget som vi benytter på mandagen og at det er herdet til onsdagen.

Hovedetasjen er stengt resten av uken

Det vil foregå rens av gulv i begge etasjene hele uken. Dette medfører at de som ønsker å trene på onsdag og torsdag MÅ bruke inngangen nede da det ikke vil være mulig å gå inn i hovedinngangen hele uken.

Våre skyteleder åpner opp døren nede slik at de som vil trene kan komme inn den veien.

Spre budskapet