T96 resultater

Resultater fra T96 treninger kan en se ved å gå til: http://t96.timepk.no

Da har vi lagt til en liten tilleggsfunksjon i resultatskjemaet som vi bruker når vi registrerer resultatene fra våre T96 treninger som avholdes på torsdager.

Individuelle resultater

Velg funksjon i bunnen av skjermen

Nederst i skjermbildet som en får opp ved å gå inn på t96.timepk.no så har en nå to valg:
– Resultater: inneholder alt som er registrert for de som ønsker å se detaljer
– Gruppert resultatvisning: ny funksjon som er beskrevet lenger nede i artikkelen

Resultater inneholder alt av detaljer som vi registrerer enten under eller i etterkant av treningen.

Vi har valgt å legge alle treninger fra den første gangen vi gjennomførte dette programmet, slik at resultater som vises ikke er filtrert på årstall.

Gruppert resultatvisning

Se forenklet oversikt i hver øvelse

I den grupperte visningen så kan en se hvordan en sammenlignet med andre har oppnådd resultater. Ved å rulle noe lenger ned, så får en opp de øvrige våpengruppene som det er registrert resultat på for de enkelte utøvere.

Til høyre for klubbnavnet så vises det beste resultatet en person har hatt i den respektive øvelsen, hva som er gjennomsnitt resultat, antall ganger en har deltatt i T96 i den våpengruppen, og til slutt antall prosent oppnådd ut fra maksimalt tilgjengelig poengsum.

Alle skyttere kan være med

En trenger ikke være medlem i Time pistolklubb for å delta på T96. Møt opp på torsdager på vår skytebane, og registrer deg samtidig som du betaler for deltakelse så er du med på lik linje med våre egne medlemmer. Går en inn på resultatlisten og studerer, så ser en at vi allerede har hatt flere hyggelige besøk fra andre klubber.

Uavhengig klubbtilhørighet så vil vi registrere resultatene til alle som er med.

Vi har to forutsetninger for at en kan få bli med å skyte hos oss, og det er at en kan fremvise startkort dersom en ikke er medlem i Time Pistolklubb, og at en er på plass klokken 18:00 når vi starter.

Om du ønsker å trene med oss på andre dager, så er du selvfølgelig velkommen. Vi trener mandag, onsdag, og torsdag fra klokken 18:00 til 21:00

Sidemedlemskap

Trener du mye, så kan det være et alternativ å tegne et sidemedlemskap i klubben, og betale 550,- og trene og delta på alle aktiviteter uten ytterlige kostnader til avgifter.

Du vil i konkurranser skyte for din opprinnelige klubb, men du har de samme rettighetene som ordinære medlemmer, men du er fritatt for forbund- og kretskontingent hos oss.

Spre budskapet