Dugnad i klubben

Sett av onsdag 29 mai og påfølgende dager til en dugnad i klubben.

Onsdag 29 mai setter vi i gang med en litt større dugnad i våre lokaler. Som det fremgår over de saker som skal gjennomføres, så er det ikke mulig å bli ferdig på en dag, og dugnad vil dermed pågå frem til alt er ferdig.

Foto: Jan Kvalbein

Dette innebærer at det IKKE blir skyting på banen, før alt dugnadsarbeid er fullført.

Dugnad starter ca 18:00 på virkedager og avsluttes ca 21:00, og fra ca klokken 10:00 og utover på helg- og helligdager til vi er ferdige.

Oppgaver

Tømming av kulefanger

Foto: Jan Kvalbein

Kulefangeren som er bak den røde matten, bak blinkene skal tømmes for bly.

Dette arbeidet gjøres på grunn av blyets vekt, ved at en fyller spann med bly, triller disse bøttene ut og tømmer de i noen tomme oljefat som plasseres på en biltilhenger.

Når kulefangerens innhold er tømt, og innholdet er fordelt på to oljefat på nevnte biltilhenger, kjøres tilhenger til gjenvinning for innlevering av bly og messing i form av tomhylser.

Klubben får betalt for både bly og messing, og gir et greit tilskudd til klubbens økonomi.

Pussing av våpen

Samtlige våpen blir benyttet hen hel del gjennom året. For at våpen skal forbli funksjonelle må disse demonteres, rengjøres, smøres og monteres igjen.

En gruppe personer går sammen og gjennomfører våpenpussing, og sjekker våpen at disse ikke har synlige skader eller andre defekter. Problem som blir avdekket vil bli fulgt opp i etterkant av dugnaden.

Vasking av installasjon

Foto: Sunny Clean UK

Som de aller fleste allerede har oppdaget, så medfører skyting med krutt en del sot og støv. Dette sotet og støvet har en tendens til å lure seg inn i små kroker, i og rundt installasjon av skap, ventilasjonsanlegg, vegger, tak og andre gjenstander som oppbevares på skytebanen.

Hele lokalet må altså vaskes slik at vi får litt mindre støv og sot.

Rydding av de hvite skaper

De hvite skapene som er montert på veggen på skytebanens høyre side skal tømmes, og vaskes innvendig. Når alt er vasket, og ting som vi ikke har bruk for er fjernet, skal alt settes inn og skuffer og skapdører skal merkes iht. innhold.

Vask av klubbrommet

På lik linje med skytebanen, så er det på høy tid å vaske og rydde i klubbrommet, inklusivt kaffetraktere og kjøleskap.

Vi planlegger å sette i gang en liten produksjon med vaffelkaker i klubbrommet, samt å koke kaffe, til alle som er med å arbeider, så en må være litt kreativ i måten en gjør nettopp dette arbeidet.

Monteringer

Foto: David Zwirner

Vi har en knaggrekke som skal henges opp i klubbrommet for yttertøy, to store gavesjekker fra Sparebankstiftelsene som støtter oss med økonomisk hjelp som skal henges opp på veggen i klubbrommet, og vi skulle fått hengt opp 4 nye søppelsekkstativer som skal erstatte de som i dag er på banen.

Vi trenger også å gjøre litt om på hyllene som blinker er plassert på, slik at vi får litt bedre kapasitet på disse.

Stativet som brukes til å henge koster og mopper på skal også få nye fester, slik at selve planken på veggen henger ordentlig. I tillegg vil vi bytte selve kostholdere med noen som fungerer litt bedre enn hva dagens løsning gjør.

Det er også en mål at med unntak av vaskemaskin, støvsuger og kun ett spann for tomhylser, alt alt som er plassert på gulvet i skytebanen fjernes fra gulvet og enten blir festet på vegg, eller kastet.

Den store gulvjobben

Foto: Bona US

Når kulefanger er tømt, så gir det anledning for å rense og vaske gulvet i hele skytebanen. Når dette er gjort så skal gulvet påføres minst to lag med voks. Som de aller fleste kan se, så er det som evt. er igjen av voksen fra gulvet ble vokset i 2016 nå borte. Dette gjør at de som er skyteldere på mandager sliter med å få gjort gulvet rent med maskinen.

Andre oppgaver

Det vil være en del andre oppgaver som ikke er spesifisert her som må gjøres. Disse oppgavene vil bli fordelt ut fra hvor mange personer som møter opp til dugnad, og hvor lang tid dugnaden vil pågå.

Ansvarlige

For å synliggjør hvem du skal kontakte for å få oppgave når du kommer, så skal de som er ansvarlige for de respektive oppgavene ikle seg skyteledervester, slik at disse blir godt synlige og de som evt. ikke kjenner alle på navn kan finne hvem de skal henvende seg til.

I tillegg til de som har påtatt seg de enkelte ansvarsområdene, så trenger vi hjelp fra absolutt alle klubbens medlemmer til å få gjennomført dette arbeidet.

Jo flere som deltar, jo raskere vil ordinære treninger kunne settes i gang igjen.

Har du batteridrill så er det en fordel at flest mulig tar med seg det. Det er ikke sikkert du får brukt den, men alt gås som oftest mye bedre med slikt verktøy.

Foto: Privat

Det ville også vært til stor hjelp om en eller to kunne tatt med en varebil, eller biltilhenger som vi kunne brukt til å kaste det som skal innleveres på miljøstasjonen på Sele eller Forus.

Det er allerede organisert med en større tilhenger for frakt av bly.

Spre budskapet