Da var alt ferdig

Skytebanen er igjen klar for bruk

Forrige Onsdag satte vi i gang med en rekke ulike oppgaver som var planlagt å gjennomføre på dugnaden. Etter ca 150 timer innsats fra mange av klubbens medlemmer så er alt nå ferdig og vi er klar til å komme i gang med treninger i Orstadhuset fra og med førstkommende onsdag klokken 18:00

Tusen takk for hjelpen

Som nevnt så er det gått med mange timer. Enkelte personer har vært ekstra flittige og gitt mye av seg selv for at vi skulle bli ferdige og få et så godt resultat.

Uavhengig av mengde, så blir en som leder av klubben veldig ydmyk når en ser hvor godt medlemmer arbeider sammen mot felles mål, og i tillegg ser at resultatet blir så fantastisk.

Til deg som deltok; Tusen hjertelig takk for en fantastisk innsats!

Vasking og rydding

Alle skap, skuffer og hyller er ryddet og vasket. Utstyr og ukurante objekter er enten kastet, eller gitt bort til de som deltok på dugnaden for å gi plass til utstyr og rekvisita som trengs for å drive klubben.

Alle skap og skuffer er merket

Vi har også fått merket hyller og skap, slik at en enklere kan finne frem til korrekt plass når en skal hente utstyr eller rekvisita.

Med å merke lagringsplass så håper vi også å kunne få en bedre og enklere oversikt over hva vi har, og hva som evt. må etterfylles når beholdningen nærmer seg tom.

Våpen

Samtlige våpen som har vært i bruk er demontert ned til minste detalj for både kontroll og for rensing. Det ble på enkelte våpen avdekket noe slitasje, men ikke mer enn forventet tatt alder og bruk i betraktning.

Alt av komponenter til våpen er grundig renset og tørket. Deler som er bevegelige er smurt opp med våpen-grease og øvrige deler er satt inn med våpenolje.

Mye arbeid å vedlikeholde alle våpen

Samtlige våpen er etter montering kontrollert og nå dokumentert, slik at vi har en oversikt over hvilke våpen som er pusset, vedlikehold, og av hvem som har utført dette. Vi håper at denne dokumentasjonen kan bidra til å forbedre drift av våpen, og å kunne eliminere evt. feil som dukker opp på samme våpen.

Kulefanger og tomhylser

Kulefanger er tømt for bly

Ett av de faste punktene som vi gjør regelmessig er å tømme kulefangeren for bly, og levere dette blyet og messing fra tomhylser til metallretur. Forrige gang vi leverte bly til resirkulering så var det ca 600 kg. som gav nesten 3 000,- i kassen.

Ryddig og rent rundt svinganlegget

Samtidig med at kulefanger er tømt for bly, så er det også støvsugd i bunnen av kulefangeren, og rundt svinganlegget slik at vi har et godt utgangspunkt fremover.

Rengjøring og voksing av gulv

Det som har tatt mest tid under hele dugnaden er å rengjøre gulvet. Etter en undersøkelse så viste det seg at gulvet ikke er rengjort siden 2015 noe som gulvet bar tydelig preg av før dugnaden startet.

Det har vært flere personer som har arbeidet mange timer med å rengjøre gulvet. Det har vært vasking, skuring, skraping, og maskinell skuring av gulvet for å fjerne ulike merker og flekker.

Beskyttelseplater for gulv er lagt ned under utstyr som må stå på gulvet

Før voksingen, ble gulvet først vasket med vann som var tilsatt et rensestoff for fjerning av siste rest av gammel voks, etterfulgt av to dunder med eddik-vann for å fjerne evt. såperester før voksing. Gulv ble etter siste vask satt til tørking i min 24 timer, slik at en fikk et tørt gulv.

Det er lagt på 3 strøk med voks, og en kan nå se at gulvet skinner godt. Det gikk med ca 15 liter voks til hele gulvet for alle lag. Forhåpentligvis så vil en med tettere intervaller mellom hver gang gulvet vokses gå både mindre innsats og voks.

Sosialt

Første dag ble det servert nystekte vaffelkaker i en pause

De som har vært med har også hatt en sosial og positiv opplevelse. Det er typisk for dugnader at en får anledning til å bli bedre kjent med andre personer.

Å delta på slike aktiviteter gjør det også enkelt å komme i kontakt med personer som er medlem men som en ikke har truffet tidligere, og en får utveksle erfaring og lærer mye av andre menesker.

Det som ble gjort

 • Kulefanger er tømt for bly
 • Alt av lokaler er ryddet
 • Vegger, gulv, installasjon og øvrig utstyr er vasket
 • Flater med teppe er støvsugd
 • Linatex-duk (den røde duken) er lappet
 • Søppelsekkstativ er montert på vegg
 • Alle våpen er pusset og oppsmørt
 • Gulv er renset
 • Gulv er vokset
 • Defekt utstyr er enten reparert eller kastet
 • Nytt verktøy er innkjøpt og lagt på plass
 • Det er bygget om hyller til blinker
 • Boss er levert til gjenvinning
 • Bly og messing er levert til gjenvinning
 • Matter foran standplass er tilpasset gulvet
 • Skaper er merket
 • Montert knagger i klubbrommet
 • Hengt opp gavsjekker fra Sparebankstiftelsen Klepp, og Sparebankstiftelsen Time og Hå
 • Montert opp hylle for premier og utmerkelser i klubbrommet
 • Kaffetraktere er renset og vasket grundig
 • Innhold i skap (på høyre vegg) er ryddet og organisert
 • Ny (brukt) stol er satt inn på skytelederplass
 • Ny (brukt) PC-skjerm er satt inn på skytelederplass
 • Hygieneputer på hørselvern er skiftet
 • Nytt oppheng for koster og vaskeutstyr er montert på vegg
 • Gulv er frigjort for utstyr (så mye som mulig)
 • Defekte hørselvern er fjernet
 • Skyteledervester er vasket
 • Opplæringsvester er vasket
 • Beskyttelsesplater under maskiner er satt lagt på gulvet

Skulle noe være oversett i listen over ber vi om unnskyldning, men den viser at det har blitt gjort en veldig omfattende stor innsats. Slik som våre lokaler i dag fremstår, og med litt regelmessig vedlikehold, så vil en slippe vesentlig rimeligere fra det ved neste dugnad.

Bli med å ta vare på anlegget

Vi håper at med så flotte lokaler som vi nå har fått til, at alle kan være med å bidra til at vi opprettholder status. Låner du noe verktøy eller utstyr, legg det tilbake der hvor det hører hjemme. Har du en tomflaske du selv ikke vil pante, kast den i rett stativ på banen.

Ser du at det er tomt for lapper til å lappe blink med, ja så hent ny rull med lapper og bytt ut den tomme rullen med en ny. Er en blink ikke lenger mulig å se hvilken treffverdi en har, så kan du først og fremst sette inn et innstikk i blinken. Er dette ikke mulig, så bytt blinken, og kast den gamle i søppelstativet som er montert opp på flere steder.

Har du fem treff i blinken, ja så ta med fem lapper. Ikke la lappeutstyr ligge å flyte rundt om ved blinkene. Noen må til slutt rydde dette, og en risikerer i verste fall at noe faller på gulvet og setter merker i gulvet som vil kreve at noen må skrape gulvet.

Oppdager du noe som ikke fungerer, gi beskjed til nærmeste funksjonær eller skyteleder, så vil dette bli notert og utbedret. Rydd opp etter deg selv, når du har brukt fasilitetene.

Dersom vi alle sammen setter oss et mål om å bevare alt utstyr og lokaler, så vil vi alle nyte godt av dette og vi får mindre nedetid i fremtiden.

Igjen, vil jeg på vegne av klubben få takke samtlige som har bidratt til denne fantastiske jobben som er gjort. Jeg er veldig stolt av deg som har bidratt!

Spre budskapet