Klubbmesterskap 2019

I november vil det bli avholdt et internt klubbmesterskap som er forbeholdt kun medlemmer i klubben.

Håpet er at dette kan bli en årlig aktivitet som arrangeres kun for klubbens medlemmer. Om øvelsen og program blir det likt er pr. nå ikke avklart.

Vi håper at alle vil være med å gjøre dette til en sosial og positiv opplevelse, og at en slik aktivitet kan bidra til å få flere til å både trene og konkurrere både internt og eksternt.

Nøyaktig dato for dette mesterskapet er pr. nå ikke besluttet, men det vil behørig publisert når det er avklart. Konkurransen vil bli avholdt på en lørdag eller søndag siden det er åpnet for flere runder pr. deltaker.

Tren T96 i forkant

Det er planlagt å skyte en redusert utgave av T96, som vi stripper ned til 50 skudd og lager vår egen T50.

Ønsker du å legge deg litt i trening, så er det bare å delta på torsdager når det trenes T96, ettersom klubbmesterskapet vil bli en redusert utgave av samme programmet.

T96-blink
T96-blink

T96 har 16 runder, og vi korter ned klubbmesterskapøvelsen til 10 runder og skyter 50 skudd.

Opprinnelig program er å skyte på 11, 15, og 25 meter, men vi tar bort 25 meter og begge runder med en hånd på 10 sekunder på 11 og 15 meter.

Vi står dermed igjen med følgende runder

11 meter

150 sekund

en runde stående fri, og en runde stående en hånd

20 sekunder

en runde stående fri, og en runde stående en hånd

10 sekunder

en runde stående fri

15 meter

150 sekund

en runde stående fri, og en runde stående en hånd

20 sekunder

en runde stående fri, og en runde stående en hånd

10 sekunder

en runde stående fri

FGMRSPSR, 5 skudd

For å holde det forholdsvis likt, så åpner vi for å skyte 5 skudd i alle klasser, og en kan delta i hele 6 runder. Krav til våpen er det som er angitt i nasjonalt regelverk fra NSF for feltpistol for de respektive våpendefinisjoner.

Øvelsen kommer også til å følge feltkommandoer og de tilhørende regler for feltskyting (med unntak av poengberegning), slik at alle som skal delta kan ved hjelp av det offisielle regelverket lese seg litt opp i forkant om ønskelig.

Poeng for treff, blink og inner

En får poeng for det meste

Med 5 skudd, og 5 blinker, kan en få 15 poeng pr. runde, og en får dermed maksimalt 150 poeng dersom en skyter fullt. Årsaken til den høye poengsummen, er at for hver blink som treffes så blir det ett poeng, klarer en å treffe i innersoner, så blir det også ett poeng, og så får du ett poeng for hvert hull i bliken. Dette bidrar til at alle vil kunne hevde seg ut fra sitt eget nivå.

Utlodding

Delta i flere runder og øk vinnermuligheten

Vi ønsker å premiere kun ut fra flaks, dvs. at de største premiene vil bli trukket ut fra alle deltakere. Jo flere runder du deltar, jo større mulighet får du for å vinne den største premien.

Under 20 og over 20

Det vil være to hovedpremier, en for utøvere som er under 20 år, og en for de som er over 20 år. Når alle runder er ferdige, så trekker vi altså en vinner i hver kategori, og står dermed igjen med 2 hovedpremier.

Gavekort

For deltakere under 20 år, vil det bli et gavekort på kr.: 500,- og for de over 20 vil premien være et gavekort på kr.: 250,- til de som trekkes ut som vinnere. Skulle det vise seg at det blir veldig høy deltakelse, så er det ikke helt umulig at disse gavekortene kan økes, men de beløp som er satt er et minimum.

For hver runde du melder deg på, så skriver vi navnet ditt på en lapp, og legger den i bollen. Når alle er ferdige, så trekker vi ett navn fra bollen, og kårer hvem som vinner den største premien.

Konkurranseavgift

Det er lagt opp til en moderat pris for å delta, og vi har derfor satt konkurransavegiften til å være 50,- pr. runde som gå uavkortet til premier. Deltakere må selv dekke ammunisjon til konkurransen, men klubben stiller med utlån av våpen til de som trenger det.

Pokaler

Det vil bli satt opp pokaler til beste poengsum i hver øvelser, dvs. en for Fin, Grov, Revolver, Militær, Spesialpistol, og Spesialrevolver i hver aldersgrupper.

Beste poengsum på tvers av de respektive øvelser og alder, vil få heder og ære på vandrepokalen hvor vinneren får inngravert sitt navn på en plakett som skal henge på klubbrommet.

Trekking av gavekortvinnere og alt av premier vil bli overlevert på det ordinære årsmøtet over nyttår.

Spre budskapet