Endring av klubbvåpen

Siktet er nå justert for senter

Nå må du sørge for å sikte midt i blinken og ikke like under slik som tidligere

Etter en del forespørsel og en del frem og tilbake, så har vi nå valgt å gjøre om siktet på alle klubbvåpen. Kjetil Eia har gjort en fantastisk jobb i dag, og vi takker Kjetil for den fantastiske jobben.

Fra rullende til senter

Tidligere var alle våpen justert inn for rullende sikte, dvs. sikte litt under senter på 25m. Fra og med nå så skal en altså sikte i senter på 25m. Benyttes våpen på andre avstander må skytteren selv kompensere litt i forhold til avstanden.

Fordelen dette gir er at det vil bli enklere å gå fra presisjonsblinker til andre blinker ettersom det kun er presisjonsblink en har et klart skille med kontrast mellom svart og hvit.

Er du i tvil

Dersom du ikke helt skjønner hva dette innebærer, så ta kontakt med skyteleder på treningen så vil du få hjelp til å sikte litt annerledes

Klubbvåpen

Vi vil også benytte anledningen til å minne om et par ufravikelige forhold som gjelder for klubbvåpen

  • Det er ikke under noen omstendigheter lov å justere sikte på et våpen som tilhører klubben.
  • En skal KUN benytte ammunisjon som er kjøpt fra klubben i klubbens våpen.
  • Våpen som ikke fungeres skal så snart som mulig informeres om til skyteleder.
Spre budskapet