Vi trenger flere dommere

Høst er tid for å sette opp «ønskelisten» for stevner neste år, og arrangementkomiteene for stevner hadde tidligere i uken et møte for å sette opp stevner for neste år.

Resultatet på dette ble at vi ikke setter opp noen stevner for neste år i regi av Time Pistolklubb. Dette skyldes simpelthen at vi dessverre ikke har nok dommere i klubben til å kunne gjennomføre slike arrangement etter regelverket.

For å kunne arrangere stevner, så kreves det at vi må ha min. 3 personer som er godkjent som dommere fra Norges Skytterforbund. Klubben er pr. oktober 2019 registrert med 8 godkjente dommere. 2 av disse har skiftet klubb og er ikke lenger aktuelle, en er pr. nå passiv medlem. Dette resulterer i at vi har 5 personer som kan være aktuelle.

Skyttere får vurdert resultat av Stig Rune som er en av våre dommere under Norgesfeltstevnet i Orstadhuset
Foto: Time Pistolklubb

Flere av disse 5 har deltatt på de aller fleste stevnene, og har gjort en formidabel innsats for at klubben har kunnet gjennomføre mange stevner de siste årene. Utfordringen er veldig ofte at det ikke passer for så mange av disse, og vi trenger derfor flere å spille på for at vi skal få arrangert stevner.

Klarer vi å få på plass flere dommere, så er det veldig gode muligheter for å kunne etterapprobere (registrere arrangement) et eller flere stevner i løpet av året, så her er det bare å hoppe på og bidra til at klubben fortsatt har mange tilbud.

Dommerutdanning

Bilde: Faculty Focus

Dersom du har ønske om å bli dommer, så er det en fordel å ha deltatt på stevner både bane, og felt-stevner slik at en har fått erfaring med hvordan konkurranser gjennomføres. Dette er en anbefaling og ikke er krav.

De som skal gjennomføre dommerutdanning må i forkant av kurset gjennomføre et selvstudie via NSF sin e-læringsportal som en finner på kurs.idrett.no Du logger deg inn ved å bruke samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett.

Etter at du har logget seg inn på e-læringsplattformen, skal du velge Norges Skytterforbund under fanen særforbund i toppmenyen. Du vil da få tilgang til selvstudiumsoppgaver Pistol

Kurs arrangeres i regionen

Vi vil i samarbeid med andre klubber og skytterkrets får planlagt et dommerkurs i nær fremtid når vi ser at det er noen som vil gjennomføre dette.

Normalt arrangeres dommerkurs hos en klubb, eller hos Rogaland Skytterkrets som holder til i lokalene i Viking Stadion. Dommerkurs har vært arrangert flere ganger i Orstadhuset, så om det er mange nok deltakere fra Time PK og vi er tidlig ute så er mulighetene store for at dette kan skje hos oss igjen.

Dommerkurs går over en helg

Selve kurset er gjennomført fra fredag til søndag med eksamen siste dag

Prosessen med å bli dommer er både engasjerende og lærerik, og en får en veldig god forståelse av alt som skjer både på skytebanen og i kulissene under en konkurranse. En lærer også en rekke fordeler som en som skytter selv kan benytte for å skape en bedre opplevelse og kanskje bedre resultater for seg selv.

Klubben dekker alle kostnader som en har ved å gjennomføre dommerutdannelsen.

Som godkjent dommer fra NSF kan en påta seg alle oppgaver i ordinære stevner og mesterskap, og en blir en resurs for andre skyttere og for så vidt klubber.

Ønsker du å vite mer om dommerutdanning eller ønsker å være en kandidat, så ta kontakt med oss via Kontakt oss siden

Norges Skytterforbund har også ytterligere informasjon om dommerutdanning på sine hjemmesider som en finner her.

Spre budskapet