Stevne 7. november

Feltstevne med redusert løype

Den 7 november er det igjen tid for stevne i Time Pistolklubb, og som ved de siste 30 stevnene så gjennomføres det innendørs feltstevne med redusert løype etter konseptet NorgesFelt.

Inngår i krav til aktivitetsattest for kjøp av våpen

Har du planer om å kjøpe deg våpen, så har klubben også satt krav til at en skal ha vært med å arrangere minst to stevner, så her er det en mulighet til å få minst ett stevne gjennomført.

Melder du deg samtidig på konkurransen og skyter eks. 0.22 pistol og 0.22 revolver, eller andre øvelser så har du også kvittert ut krav til stevnedeltakelse som er et krav i tillegg til å være med som arrangør/funksjonær til stevner.

Løypeoppsett for Norgesfelt

Konseptet med Norgesfelt er at det er lik løype ved alle stevner som arrangeres, slik at uavhengig hvem som arrangerer så vil avstander, tider, og blinker være like.

Konkurransen gjennomføres ved hjelp av regelverket for feltpistol som er definert i Nasjonalt regelverk fra Norges Skytterforbund. Husk på at dersom du tar deg tid til å lese regelverket så må du også ta med 5.1 i Nasjonalt regelverk (samme dokument som feltpistol) samt bestemmelser som er angitt i Fellesreglementet

I oversikten over offisielle stevner i regi av Norges Skytterforbund (terminlisten) så er denne konkuransen beskrevet som 1FGMRSPSR Norgesfelt. For uten å følge konseptet til Norgesfelt, så er konkuransen inndelt i 6 ulike deløvelser som er definert i reglement

  • Finfelt (1F)
  • Grovfelt (1G)
  • Militærfelt (1M)
  • Revolverfelt (1R)
  • Spesialfeltpistol (1SP)
  • Spesialfeltrevolver (1SR)

Løypen består av 8 hold (standplasser) som alle har en skytetid på 10 sekunder og som varierer mellom målgruppe på både 15 og 25 meter, mens enkelte kun har målgrupper på en av disse avstandene.

Konkurranser som gjennomføres på redusert løype er ikke berettiget klasseopprykk som ved stevner som gjennomføres med 10 standplasser.

Sanntid resultat

Har du ikke anledning til å delta på noe vis, så kan du følge med resultatene etter hvert som dømming gjennomføres. Vi benytter InrX resultatprogram som gir mulighet for sanntidsvisning som kan være kjekk å følge med på.

Meld på

Påmelding til stevner gjøres via Min Idrett fra NIF

Alle som ønsker å delta, enten som ordinær deltaker eller som funksjonær og deltaker til funksjonærskyting må på forhånd være påmeldt stevnet som gjøres via MinIdrett.no

Lenke direkte til påmelding til dette stevnet: https://mi.nif.no/Event#326389-011

Spre budskapet