Blir du klubbmester?

Da skal vi kåre klubbens beste skytter i vårt egenkomponerte øvelse T50 som har sitt utspring fra T96.

Maks 150 poeng

Uansett hvilken gren en deltar i er det maksimalt 150 poeng

Alle øvelser; Fin (0.22 cal), Grov (0.32 – 9mm cal), Militær (9mm – 0.45 cal), Revolver (0.22 cal for utøvere under 16 år, 0.38 cal for øvrige), Spesialpistol (alle kaliber unntatt magnumladning) og Spesialrevolver (alle kaliber unntatt magnumladning) skal skyte 5 skudd pr. runde.

Vi legger sammen antall truffet blinker (maks 5), antall treff (maks 5) og antall innertreff (maks 5) noe som gir en maksimal poengsum på 15 poeng pr. standplass. I og med at vi har lagt opp til 10 runder, så ender maks poengsum for konkurransen på 150 poeng.

Skulle det vise seg at vi får lik poengsum, så vil vi rangere ut fra høyeste verdi på siste standplass (blink, treff og inner vil bli vurdert) og så telle nedover til vi har funnet en vinner.

Dersom poenglikhet for tittelen klubbmester ikke kan avgjøres med rangering, vil det bli gjennomført en omskyting hvor vi skyter 11, 15, og 25m med en hånd og 10 sekunders skytetid. Avdekkes fortsatt ikke en klubbmester, klipper vi 2 sekunder av tiden til vi har en vinner.

Spre budskapet