Klubbhistorie

Av ulike årsaker så har en del informasjon forsvunnet gjennom årene. Takket være Jærbladets nye arkivløsning som gjør det mulig å gå veldig lang tid tilbake, så har vi funnet glemte klipp fra Jærbladet som både er viktig dokumentasjon for klubben, og som i tillegg blir litt kuriositet.

Bilde: Jærbladet

Pistolklubb stiftet i Time

På et møte på Bryne gymnas tirsdag, som Time HV-område hadde innbudt til, hvor det møtte 24 interesserte, ble det enstemmig vedtatt å gå i gang med pistolklubb. Som interimstyre ble valgt: Jarle Dye (formann), Helge Hognestad, Rune Rasmussen, og Finn Bjånes

Sjette mars -73

I følge artikkelen i Jærbladet så ble altså klubben stiftet sjette mars 1973 hvor en av våre æresmedlemmer Jarle Dye ble valgt som klubbens første leder.

Som en kan lese av artikkelen, så kom klubben ut fra interesse fra
Heimevernet (HV), og oss fortalt så var dette enkelte personer hadde vurdert en god tid i forveien.

Til tross for at klubben hadde sitt utspring fra HV, så har skytingen ingen annen relevans til militæret.

Har du mer informasjon?

Sitter du eller noen du kjenner på historisk informasjon om Time Pistolklubb, så er slikt kjærkomment i å få tilgang til.

Det er ikke så veldig nøye på hva slags informasjon du sitter på. Gamle møteprotokoller, medlemsskriv, resultatlister, medlemslister, bilder, eller avisutklipp så er det aller meste av stor interesse. Ikke nøl med å ta kontakt med oss

Spre budskapet