Ny lovnorm

Norges Idrettsforbund (NIF) har nylig sendt informasjon til alle idrettslag om at det er gjort endringer i NIF’s lover og dette får påvirkning for alle klubbers lovnorm/vedtekter.

Time Pistolklubb er intet unntak, og det må på det kommende årsmøtet behandles forsalg til nye vedtekter basert på NIF’s nye lovnorm.

Det anbefales alle medlemmer i klubben å sette seg inn i den nye lovnormen i god tid før årsmøtet. Det er ikke anledning til å ta bort elementer eller endre allerede eksisterende tekst, men en har anledning til å tilføre nye forhold så fremt disse kommer i konflikt med eksisterende elementer i lovnormen

På årsmøtet som klubben skal ha i begynnelsen av 2020 vil lovnormen i ferdig redigert utgave bli fremlagt for behandling på årsmøtet som vil vedta at lovnormen vil danne de nye vedtekene for klubben.

Har du kommentarer eller andre innspill til den nye lovnormen, så ta kontakt med klubben så vil disse innspillene bli tatt med i det videre arbeidet med lovnormen. En kan også legge inn kommentar direkte i dokumentet som er lenket litt lengre opp i innlegget om en ønsker.

Spre budskapet