Gjennomført årsmøte

Under mandagens årsmøte som ble arrangert i festsalen på Orstadhuset møtte 23 av klubbens medlemmer. På møtet ble de faste oppgavene som er pålagt i klubbens vedtekter behandlet.

Klubben har sakte men sikkert bygget seg en betryggende økonomi med tanke på hvor klubben var for ca to år siden, og kan vise til to år med økonomisk overskudd.

En av de mer utradisjonelle sakene var behandling av den pålagte oppdateringen av NIF’s lovnorm som ble vedtatt av årsmøtet. Det har tidligere vært brukt beskrivelse som vedtekter, men dette er nå endret til Lov for Time Pistolklubb.

Fra venstre: Hege Nordås, Jan Kvalbein, Debra Marie Lie Todnem, Hans Reime Liland, og John Bent Sjursen. Foto Asta S. Kvalbein

Som ved alle årsmøter ble det foretatt en rekke valg av personer som skal ha ulike roller, deriblant litt endring av styret. Nye personer som ble innvalgt var Hege Nordås som ble valgt til styremedlem, og Debra Marie Lie Todnem som ble valgt til vararepresentant i styret.

Nytt av året er at en fra nå av har kontrolkomite som skal være årsmøtets organ for å følge opp de forhold som styret behandler.

Klubbmestere

I tillegg å behandle de forhåndbestemte saker, ble det også utdelt premier til de som deltok på klubbmesterskapet.

Spre budskapet