Stevne, torsdag 27.02.2020

På førstkommende torsdag skal det arrangeres stevne på vår skytebane i Orstadhuset og i tillegg til de som allerede er satt opp som dommere, så trenger vi 2 – 4 personer som kan være med både på onsdag og torsdag.

Felles for begge dagene, er at vi møter på banen klokke 17:20 og holder på til vi er ferdige og har ryddet opp. På onsdagen vil det bli foretatt arrangørskyting, med dertil tilhørende opplæring for de som evt. tidligere aldri har vært med på slik aktivitet.

Aktiviteten på onsdagen er som nevnt arrangørskyting, dvs. at de som skal være med å arrangere stevnet på torsdagen også får anledning til å delta i konkurransen. Det er derfor også påkrevd at de som evt. er med som arrangør. at de også melder seg på stevnet som gjøres via terminlisten.

Husk at det å være med som funksjonær er en av flere forutsetninger for at klubben skal utstede aktivtetsattest i forbindelse med søknad om våpen, slik at dersom du har planer om å anskaffe deg eget våpen, så er dette noe du må delta på.

Vi kommer til å prioritere de som ikke har vært med tidligere, dersom det blir for mange som melder seg til å være med. For å være med, så må du registrere deg i skjemaet nedenfor.

17.01.2022 – Skjemaet er fjernet da dette ikke lenger er relevant

Spre budskapet