Forslag til ny våpenforskrift

Forslag til ny våpenforskrift ned utfyllende regler til våpenloven som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018.

Åpen høring

Det har over lengre tid vært planlagt med en ny våpenforskrift som skal erstatte dagens forskrift. Justisdepartementet har ansvaret for både lov og forskrift som til slut skal godkjennes av Stortinget.

Departementet har den 12.03.2020 startet høringsprosessen som gir anledning til å komme med innspill til forslaget som nå er presentert på regjeringen.no.

Forbundet (Norges Skytterforbund) har uttalt følgende ang. forslaget: Forslaget ser lite dramatisk ut for NSFs skyttere, men forbundet vil selvsagt gå nøye gjennom forskriften før vi svarer.

Publiseringen fra Justisdepartemenetet

Spre budskapet