Mens vi venter

Foto: Unsplash

Som publisert den 12.03.2020 så besluttet styret å suspendere all aktivitet i klubben. Planen var da å ta en ukentlig vurdering av situasjonen, men ettersom det kom et forbud fra offentlige myndigheter som forbød all slik aktivitet med varighet frem til 26.03.2020, så ser ikke styret noen hensikt å vurdere suspenderingen og dessuten så er det allerede varslet at dette forbudet vil kunne bli forlenget.

Det ble på lørdag 14.03.2020 avholdt et styremøte hvorpå deltakere satt hver for seg og kommuniserte via videokonferanse. Under dette møtet ble det besluttet at styret først vil vurdere suspenderingen når det offentlige forbudet bli opphevet.

Sikkerhetskurs som utløper på dato

Samtidig som den pågående situasjonen ble behandlet, så kom det også frem spørsmål om hvordan vi skal håndtere de som har pågående sikkerhetskurs som har 3 mnd. å ferdigstille kurset. Til både de som er i denne prosessen, og evt. andre i klubben som har tidsbegrensninger på å ferdigstille prosesser så slapp helt av, vi utsetter disse fristene med minst tilsvarende tid som klubbens aktiviteter har vært suspendert.

Skulle noen være i en situasjon som medfører at en må ta spesielle hensyn pga. dette, så ikke nøl med å ta kontakt slik at vi kan få på plass løsninger som passer begge parter.

Bruk tiden godt

Selv om vi ikke har aktiviteter i våre lokaler. så finnes det masse skyterelatert å ta seg til om en føler seg frisk og rask. Våre naboer i øst, Svenska Skyttesportförbundet har laget mange videoer som de har lagt ut på Youtube som kan være inspirerende om det kribler i kroppen for å skyte.

Vi har funnet en video som viser en rekke grunnleggende teknikker som flere vil kunne nyte godt av å kunne.

Ta godt vare på deg selv og andre

Vi som klubb har ingen medlemmer å miste og ønsker at alle skal komme tilbake på skytebanen når denne situasjonen har bedret seg. Med dette så oppfordrer vi alle til å ta godt vare på seg selv og de rundt seg.

Spre budskapet