Midlertidig stengt

Time Pistolklubb stenger sine lokaler og aktiviteter inntil videre for å redusere risikoen for smitte av våre medlemmer

Oppdatert 12.03.2020, klokken 14:45

Foto: Jan Kvalbein

På grunn av den pågående situasjonen vedrørende COVID-19 som også er kjent som Corona-virus, så har et samlet styre i klubben besluttet å stanse alle aktiviteter inntil videre, og å stenge de lokalene som klubben disponerer i Orstadhuset.

Alle treninger, møter og det forestående stevnet avlyses med umiddelbar virkning.

Styret vil foreta en ukentlig vurdering av situasjonen, med første vurdering i slutten av uke 12.

Følg med på alle klubbens digitale kanaler for oppdatering av situasjonen og hvordan klubben forholder seg til dette.

Pålegg fra offentlige myndigheter

I etterkant av klubbens egen avgjørelse om å suspendere all aktivitet, har offentlige myndigheter pålagt stans i all slik aktivitet: «Helsedirektoratet har videre fattet, med hjemmel i smittelovens paragraf 4 – 1 andre ledd, et vedtak om forbud mot og stenging av kultur-arrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs«

Arrangement og aktiviteter

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

Dagens vedtak fra offentlige myndigheter er pr. 12.03.2020 gjort gjeldene til 26.03.2020, men det er varslet at pålegget vil kunne bli forlenget.

Spre budskapet