Utvidet tilbud

Da har vi fått på plass skyteledervakter for hele første halvdel av 2020. Nytt av året, er at nå har vi minst to skyteledere på plass hver mandag i et håp om å skape en sosial arena, og lettere kunne bistå både evt. nye og eksisterende medlemmer i de situasjonene en lurer på noe.

Vi vil nå fremover alltid ha en person tilgjengelig i klubbrommet, og en på skytebanen på mandagene, og vi håper at mange tar seg turen innom på mandagen for å benytte seg av dette tilbudet som vi nå kjører i gang med.

Har du eksempelvis spørsmål om:

  • Våpen
  • Ammunisjon
  • Opplæring
  • Medlemskap
  • Sikkerhetskurs
  • Konkurranser
  • Kontingent
  • Norges Skytterforbund
  • Skyting
  • eller andre relevante problemstillinger….

Kom innom klubbrommet for å slå av en prat, så vil nok de som er på vakt kunne hjelpe deg i riktig retning.

Oppsatte treninger

Selv om skyteledervakter er satt opp, så er ikke disse hamret i stein og vil kunne bli endret fremover. Det har vist seg at selv om en tar høyde for mange forhold, så dukker det titt og ofte opp uforutsette situasjoner hvor vi må endre ting.

Som publisert litt tidligere, så har vi også satt opp en del stevner ut over i 2020. Disse stevnene vil automatisk forårsake at treninger på enkelte onsdager og torsdager utgår til fordel for annen aktivitet.

Vi anbefaler derfor alle til å bruke oversikten på vår hjemmeside som alltid blir oppdatert, slik at en får oversikt over hva som skjer i klubben.

To nye skyteledere

For å få logistikken til å gå opp, så har vi også fått inn to nye skyteledere som vi håper kan bidra til en rekke kjekke treninger. Disse to er Finn Ole Todnem og Eivind Herredsvela som begge har vært gjennom skytelederopplæring de siste månedene. Vi ønsker begge to lykke til med vaktene, og oppfordrer alle som deltar på skytetrening til å gi disse litt utvidet tålmodighet i begynnelsen.

Spre budskapet