Gjenåpning av treninger

Foto: Casa Grande

Basert på offentlige retningslinjer og retningslinjer fra Norges Skytterforbund så vil vi fra og med førstkommende mandag 11.05.2020 gjenåpne våre treninger i Orstadhuset med en del restriksjoner og begrensninger.

Torsdager fortsatt med T96

Så lenge en er pålagt med smittevernhensyn så utgår treninger på onsdager. Dette skyldes at vi på mandager og torsdager vil være dobbelt mannskap for å etterkomme de pålegg som foreligger. Torsdager er som kjent fra tidligere fast T96, og det settes derfor begrensning til at det på disse dager kun er utøvere med eget utstyr som får delta.

Flere funksjonærer

De som er godkjente skyteledere i klubben har i flere år hatt anledning til å gjennomføre egentrening i klubbens lokaler utenfor de organiserte treningene. De føringer som er kommet fra NSF tilsier at en må ha dedikerte personer som har ansvar for desinfisering og smittevern, og det vil derfor inntil videre være påkrevd at en alltid er to skyteledere på banen så lenge som det gjennomføres skyting, uansett om dette er privat- eller organisert trening.

Hørsel- og smittevern

Det vil IKKE være mulig å låne hørselvern i denne tiden med smittevern, så selv om vi åpner for ordinære treninger, så må de som kommer på banen selv ta med eget hørselvern. Alternativt kan en kjøpe dette på banen.

På grunn av våre arealer så vil det ikke være anledning til å ha med tilskuere inne på selve skytebanen, da vi trenger alle cm som er disponibelt.

Det vil være både engangs-hansker og antiback tilgjengelig på skytebanen.

Midlertidige restriksjoner

Styret i klubben har vedtatt følgende lokale regler som er ufravikelige så lenge som vi har et offentlig pålegg om å besørge smittevern.

 1. Alle personer som vil benytte skytebanen skal etterkommet til enhver tid gjeldende offentlige smitteverntiltak, samt Norges idrettsforbund sin anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet.
 2. Det er kun klubbens funksjonærer og maksimalt 5 utøvere som til enhver tid kan være på skytebanen.
 3. Torsdagtrening er forbehold utøvere med eget våpen
 4. Alle personer skal ved ankomst desinfisere hender.
 5. Dersom klubbens funksjonærer avdekker økt risiko for smitte under aktiviteten, skal personen desinfisere hender før aktivitet gjenopptas.
 6. En av klubbens funksjonærer skal besørge desinfisering og utlevering av våpen og ammunisjon til de som ikke har eget utstyr. 
 7. Våpen skal etter bruk desinfiseres og smøres hvor dette er nødvendig.
 8. Lån av hørselvern og tilsvarende fra klubben er ikke tillatt.
 9. Det tillates egentrening utenfor ordinære treninger, så fremt det til enhver tid det er to godkjente skyteledere til stede, hvorpå en av disse har ansvar for desinfisering og smittevern.
 10. Standplass: 1, 3, 5, 7 og 9 er stengt for bruk under treninger, så lenge som det er pålagt å opprettholde 1 meter avstand mellom utøvere og funksjonærer.
 11. Treninger er kun tillatt for personer med medlemskap i klubben, ettersom klubben er forpliktet til å overholde registrering av hvem som er tilstede.
 12. Uten unntak er alle treninger forbeholdt de som på forhånd har reservert tid gjennom klubbens hjemmeside
 13. En treningsrunde skal maksimalt vare 45 minutter.
 14. Kontantbetaling er ikke tillatt, kun debit-/kredittkort eller Vipps.
 15. Klubbens funksjonærer har fullmakt til å både bortvise brudd på disse reglene, og dersom det er tvil om en persons helse ved fremmøte.
Spre budskapet