Siste innspurt før ferien

Vi har hatt tilnærmet en måned med treninger etter restriksjonene fra offentlige myndigheter ble lettet. Dette har vært en prøv og feil periode med mye læring for å se hvordan klubben kan tilby aktiviteter innen de rammer som er gitt.

Som tidligere praksis så gjennomføres det treninger ut juni måned, hvorpå treninger starter opp igjen i midten av august rundt tiden for skolestart.

Litt endringer

Når vi først startet opp så tok vi bort onsdag som mulig treningsdag da vi måtte ha mer resurser på de øvrige dagene, men nå som alle skyteledere igjen er tilgjengelige for å ta vakter så gjør tar vi ett skritt mot normalen og åpner opp igjen onsdager.

Ettersom det har fungert godt med forhåndspåmelding til treninger og vi har fått bedre kunnskap rundt smittevern, så ser vi ikke lenger behovet for å være to på vakt hver gang, og kan derfor åpne opp treninger på onsdager.

Det vil foreløpig fortsatt være begrenset kapasitet på banen, ettersom standplasser med oddetallnummer fortsatt er stengt inntil videre.

Vi vil fortsatt ha begrenset kapasitet og har fortsatt krav til desinfisering. Foto: Jan Kvalbein

Nå vil en også kunne låne hørselvern på banen under forutsetning av at den som låner både i forkant og i ettertid av at dette blir benyttet sørger for å desinfisere dette.

Vi justert de midlertidige retningslinjene som vi følger som gjelder fom. i dag.

Midlertidige restriksjoner

Styret i klubben har vedtatt følgende lokale regler som er ufravikelige så lenge som vi har et offentlig pålegg om å besørge smittevern.

 1. Alle personer som vil benytte skytebanen skal etterkommet til enhver tid gjeldende offentlige smitteverntiltak, samt Norges idrettsforbund sin anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet.
 2. Det er kun klubbens funksjonærer og maksimalt 5 utøvere som til enhver tid kan være på skytebanen.
 3. Alle personer skal ved ankomst desinfisere hender.
 4. Dersom klubbens funksjonærer avdekker økt risiko for smitte under aktiviteten, skal personen desinfisere hender før aktivitet gjenopptas.
 5. Skyteleder skal besørge desinfisering og utlevering av våpen og ammunisjon til de som ikke har eget utstyr. 
 6. Våpen skal etter bruk desinfiseres og smøres hvor dette er nødvendig.
 7. Ved lån av hørselvern og tilsvarende fra klubben skal utøver desinfisere dette før og etter bruk.
 8. Det tillates egentrening utenfor ordinære treninger, så fremt det til enhver tid det er to godkjente skyteledere til stede, hvorpå en av disse har ansvar for desinfisering og smittevern.
 9. Standplass: 1, 3, 5, 7 og 9 er stengt for bruk under treninger, så lenge som det er pålagt å opprettholde 1 meter avstand mellom utøvere og funksjonærer.
 10. Treninger er kun tillatt for personer med medlemskap i klubben.
 11. Uten unntak er alle treninger forbeholdt de som på forhånd har reservert tid gjennom klubbens hjemmeside
 12. En treningsrunde (gjelder ikke torsdager) skal maksimalt vare 45 minutter.
 13. Kontantbetaling er ikke tillatt, kun debit-/kredittkort eller Vipps.
 14. Klubbens funksjonærer har fullmakt til å både bortvise brudd på disse reglene, og dersom det er tvil om en persons helse ved fremmøte.
Spre budskapet