Vi skulle ha åpnet men…

Det tar litt tid før vi åpner
Foto: Jan Kvalbein

Hadde det ikke vært for den pågående pandemien, så skulle vi ha åpnet opp for treninger i dag. Men på grunn av usikkerheten rundt risiko for mulig smitte så har vi valgt å utsette gjenåpning av treninger i Orstadhuset.

Dette er en beklagelig situasjon, men etter en totalvurdering så finner vi dette som den mest fornuftige måten å gjøre dette på.

Vi har flere medlemmer som ønsker å komme i gang, og vi har også flere nye medlemmer som skulle ha gjennomført sikkerhetskurs, men vi ønsker ikke å utsette andre mennesker for risiko.

Løpende vurdering

Klubbens kontaktperson for skyteledere og klubbens leder har i samarbeid kommet frem til at det pr. nå ikke er hensiktsmessig å åpne for treninger ettersom det i regionen har vært fokus på nye smittetilfeller.

Situasjonen blir løpende vurdert, og det er ønskelig å kunne åpne så snart som mulig, men vi ønsker ikke å utsette våre skyteledere og de som besøker vårt anlegg for unødvendig risiko.

Liten respons

Etter at vi valgte å åpne opp når dette ble tillatt og vi klarte å få på plass et opplegg som innfrir de krav som er satt av offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund, og Norges Skytterforbund, så opplevde vi en lav interesse fra våre medlemmer for å bruke våre treninger.

Med denne responsen som vi har sett før sommeren, og endring i smittenivået så ønsker vi i første omgang å utsette oppstarten av treninger i ca 3 uker.

Det finnes en åpning for at vi kan åpne før det har gått tre uker ettersom situasjonen kontinuerlig overvåkes og vurderes. En åpning forutsetter at smittebildet fra offentlige myndigheter endres i positiv retning, og at det føles fornuftig å be om at våre frivillige igjen åpner opp for ordinære treninger.

Spre budskapet