Skytebanen i Orstadhuset

Inngangsdøren som benyttes ved treninger i Orstadhuset
Foto: Jan Kvalbein

Som et ledd i en evt. smittesporing så er vi som klubb ansvarlig for å følge med på og å ha kontroll på hvem som kommer inn i våre lokaler. Dette medfører at døren som vi normalt har åpen vil være låst og åpnes på fastsatte klokkeslett.

Mandager og onsdager

  • 17:50 – 17:55
  • 18:50 – 18:55
  • 19:50 – 19:55 *

Dersom en ønsker å benytte seg av treningstiden fra klokken 20:00 med døråpning klokken 19:50 – 19:55 så må en før klokken 18:50 ha sendt en SMS til ansvarlig skyteleder om at en ønsker å delta sent.

Telefonnr. finner en alltid i oversikten over skyteledere på klubbens kalender på den aktuelle treningsdagen.

T96-skyting fra 15 meter på en torsdagstrening
Foto: Jan Kvalbein

Torsdager

  • 17:50 – 17:55
  • 19:40 – 19:45

Årsaken til ulike tidspunkt for torsdager i forhold til mandag og onsdag er at da skytes det T96 og det er et program som tar vesentlig lengre tid å gjennomføre enn de øvrige treningsrundene som vi gjennomfører.

Klubbrommet

Skyttere som venter på tur i klubbens klubbrom som er vegg i vegg med skytebanen.
Foto: Jan Kvalbein

Skulle en oppleve at det ikke er plass på skytebanen nå som vi har redusert banen fra 10 til 6 standplasser, så er det selvfølgelig mulig å vente på klubbrommet som ligger vegg i vegg med skytebanen.

Er det ikke åpent på klubbrommet så ta kontakt med skyteleder som er på skytebanen så vil døren åpnes. Pass på å skrive deg opp på listen over hvem som er i klubbrommet slik at vi ivaretar en eventuell smittesporing dersom det mot formodning skulle oppstå smitte i våre lokaler.

Sosiale media

Våre skyteleder og andre i klubbens personell benytter sosiale medium til å publisere ulike artikler, og da primært Facebook i den begrensede gruppen for klubbens medlemmer med navn: Medlemmer i Time Pistolklubb.

For å få tilgang til denne gruppen kreves det at en er betalende medlem i klubben. Det anbefales at flest mulig av klubbens medlemmer blir medlem i denne gruppen.

Spre budskapet