TRENER 1-KURS PISTOL

Vi oppfordrer medlemmer i Time Pistolklubb å delta på dette kurset som bla. gir god innsikt i det å være trener.

Illustrasjon: Norges Skytterforbund

Rogaland Skytter Krets inviterer til trenerkurs Trener 1 Pistol. Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2). Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen.

Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes kursbevis(idretts-CVen) og trenermerke.

Gererell informasjon

Arrangør: Rogaland Skytterkrets
Kursansvarlig: Bjørg Melhus, bjmelh(at)online.no
Kurssted: Sola Pistol Klubb,Moseidsletta 41, 4052 Røyneberg
Instruktør: Christer Magnussen, N.S.F.

Program

Kurshelg 1

Fredag 30.10.2020 kl. 18:00- 21:00
Lørdag 31.10.2020 kl. 09:00-17:30
Søndag 01.11.2020 kl. 09:00-16:30

Kurshelg 2

Lørdag 05.12.2020 kl. 09:00-17:30
Søndag 06.12.2020 kl. 09:00-17:30

Det kreves 80 % oppmøte på kurshelgen for å få bestått

PÅMELDING

Frist 25.09.2020

DELTAKERAVGIFT

Kursavgift: Kr 500,-, pr. deltaker. For medlemmer i Time Pistolklubb, dekker klubben kursavgiften.

  • Kursavgiften inkluderer: Enkel servering/lunsj, kursmateriell og tøymerke

HVA MÅ JEG GJØRE FOR Å BESTÅ KURSET?

  • Kravet til oppmøte på kurset er 80 %
  • Gjennomføre E-læring
  • Fullføre innleveringsoppgaven og sende til idrettskonsulent i NSF
  • Gjennomføre praksis og levere inn trenerlogg til idrettskonsulent i NSF.

HVA INNEHOLDER KURSHELGENE?

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på kurset:
Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
Førstehjelp (1 time)
Skytetekniske elementer (9 timer)
Oppvarming og uttøyning (1 time)
Mental trening (3 timer)
Trenerrollen (4 timer)
Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer)

KURSMATERIALE

Når påmeldingsfristen til kurset et ute vil du få tilsendt en pakke med «Mini-Anne» til førstehjelpsopplæring og boken «Den Coachende Treneren 1 – om å coache nybegynnere» i posten. Ta med deg dette på kurset.
Resten av kursmateriale finner du på https://ekurs.nif.no/, logg deg inn med samme innlogging som Min Idrett og velg «Særforbund» i toppmenyen, da får du opp en liste hvor du finner «Norges Skytterforbund», velg deretter «Trenerkurs Trener 1 PISTOL». På denne siden finner du kursmateriale som du kan laste ned.

HVORDAN GJENNOMFØRE E-LÆRING

Alle deltakere må gjennomføre 15 timer med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av kurset. Disse modulene finner du på https://ekurs.nif.no/, logg deg inn med samme innlogging som Min Idrett. Velg deretter «Trenerløypa» i toppmenyen og gjennomfør følgende moduler:

  • Trenerrollen Trener 1
  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Idrett uten skader
  • Paraidrett
  • Aldersrelatert trening 1

OBS! Deltakerne trenger ikke sende inn bevis på at e-læringen er gjennomført. Dette kontrolleres av idrettskonsulent i NSF før man får godkjent trenerkurset.

INNLEVERINGSOPPGAVE

Innleveringsoppgaven finner du på https://ekurs.nif.no/, logg deg inn med samme innlogging som Min Idrett og velg «Særforbund» i toppmenyen, da får du opp en liste hvor du finner «Norges Skytterforbund», velg deretter «Trenerkurs Trener 1 PISTOL». På denne siden finner du «Modul 1 – innleveringsoppgave»

Dette er kun oppgavene til Modul 1 som skal sendes inn. Når du er ferdig, sender du denne til idrettskonsulent i NSF. Oppgaven videresendes så til kurslærer for godkjenning.

TRENERLOGG

Deltakerne må dokumentere 45 timer praksis som trenere, enten i egen klubb eller andre steder. Du får tilsendt loggen som skal benyttes.
Du kan begynne å logge timer etter første kurshelg.

Spre budskapet