Trening uten reservasjon

Etter en gjennomgang av vår løsning for å reservere seg til treninger i denne pandemien, så velger vi fra og med nå å åpne opp for at alle kan møte opp på banen for å trene uten å ha reservert seg i forkant.

Selv om vi tar bort reserveringen så mener vi bestemt at med den løsningen vi har på banen, at vi klarer å opprettholde de krav som er satt av offentlige myndigheter for å arrangere aktivitet.

Det vil fortsatt være kun 6 standplasser tilgjengelig, slik at vi uansett har redusert kapasitet. Til tross for dette så har vi sett en reduksjon i aktiviteter og vi vil derfor påstå at vi har god kapasitet med kun 6 standplasser.

Skulle situasjonen oppstå at det ikke er ledig standplass, så er det å innrette seg i klubbrommet hvor det blir lagt ut liste hvor en skriver seg opp slik at vi har kontroll på navn og telefonnummer til de som har vært i klubbrommet, og at vi får styre køen etter prinsippet «første mann/kvinne til mølla».

Dersom det er noen som har innspill til hvordan vi kan optimalisere denne situasjonen så er vi i styret lydhøre for alle forslag. Ta kontakt om du har et lite tips til å endre noe som kan ivareta smittevern, og for å gi våre medlemmer positive opplevelser på banen.

Spre budskapet