Skulle det vare lenge

Forfatteren av det opprinnelige innlegget hadde ikke fått med seg korrekte fakta, og kom i skade av å tilegne æren for de nye benkene. Dette er nå korrigert

Korrigert 12.11.2020 22:30

Vi håper at det snart er over nå som media snakker om vaksine, men realistisk så kommer den pågående pandemien trolig til å vare en god stund før vi kan tenke på å gå tilbake til det som var normalen ført pandemien.

Foto: Jan Kvalbein

Skulle pandemien pågå lenge så har vi tatt grep som gjør smittevern vesentlig enklere å overholde. Et par kloke hoder (les Kjetil Eia og Knut Ivar Sørheim) i klubben kom opp med et godt forslag om å gå til anskaffelse av 6 nye frittstående benker/hyller.

Med disse nye benkene så er banen nedgradert fra 10 standplasser og til disse nye 6, og det oppleves for de av oss som har vært på banen som vesentlig enklere å overholde god avstand slik at vi slipper å bli usikre på om vi har god avstand til de andre skytterne.

Som tenkt, som gjort!

Som det fremkommer av bildet så har vi nå fått på plass disse benkene som har grei plass til våpen og ammunisjon øverst, og som i tillegg har hyller som gir skyttere mulighet for oppbevaring av annet utstyr.

I stedet for at alle nå må gå helt bort til hjørnet hvor vi har benken til skyteldere, så kan alle nå gå rett frem ved siden av hver sin benk. Dette frigjør god plass, og gir hver skytter større avstand til øvrige skyttere slik at vi alle kan ivareta god smitteavstand.

Foto: Jan Kvalbein

I tillegg til disse benkene, så har vi også tatt bort flere skillevegger, og står igjen med en skilleveg på hver side av skyttere som gir et godt område å oppholde seg innenfor.

Vi ber om at disse benkene ikke flyttes noe mer enn under rengjøring, da kvaliteten ikke er på samme nivå som den originale benken. En har sett at noen tar med seg en slik benk ut til 11- og 15-meterstrekne under T96-treningere. Dette er altså IKKE tillatt og vi håper at alle kan respektere dette.

Når det blir normalt

Når omsider tiden kommer og vi er tilbake til normalen så kommer vi til å gå tilbake til å ha 10 standplasser slik som vi hadde før pandemien.

Foto: Knut Ivar Sørheim

Gjengen som tok på seg ansvaret med å fjerne noe boss fra banen som var blitt liggende, tok også på seg ansvaret med å demontere hyllen som tidligere var satt opp under de hvite skapene, slik at den opprinnelige benken på standplass fikk plass under de nevnte skapene.

Alt utstyr er nå plassert på en god måte som gir god tilgang til både skap, og annet utstyr, samt at det er greit å opprettholde et godt renholdt på banen.

Spre budskapet