Godt nytt år!

Nå som vi er kun noen timer fra å runde årskiftet så er tiden vel inne til å ønske alle våre medlemmer og øvrige samarbeidspartnere et godt nytt år.

Grafikk: Wallpapers13.com

Forhåpentligvis så vil vi i 2021 etter hvert få komme noe mer tilbake til normalen og vi igjen kan være flere i sammen uten å måtte ha samme fokus på smittevern.

I media kan vi lese om økt smittetrykk i nærliggende områder og dette kombinert med hvordan situasjonen er ellers i klubbens primærområde, så tar vi fatt på 2021 med videre pålegg om bruk av munnbind.

Vi starter 2021 med treninger den 4. januar som vil ledes av Marita Serigstad (under opplæring) og John Bent Sjursen hvor det vil gjennomføres DUELL-trening.

Det blir som nevnt tidligere fortsatt nødvendig med adgangskontroll til treninger og konkurranser, og vi ber alle om å sette seg inn i hvordan dette praktiseres.

Nytt system

Det skjer en hel del nytt for tiden. Vi er i sluttføringen med å ta i bruk nytt medlemshåndteringssystem og alle medlemmer skal de siste dager ha mottatt en e-post fra Rubic som inneholder innlogging til det nye systemet.

Skjermdump: Rubic AS

Hensikten med å kunne logge seg inn er for å både få tilgang til eget startkort, og for å kunne vedlikeholde kontaktinformasjonen som en har og som klubben bruker til å komme i kontakt med deg.

Dersom du ikke har mottatt en e-post med informasjon om pålogging, så kan du ta kontakt med oss så skal vi se litt nærmere på hvorfor dette ikke har skjedd.

Skyteledervakter

I forbindelse med første trening i 2021 så har vi satt opp treninger og skyteledervakter for januar. Grunnen til at det kun er vakter for januar er at vi har ulike forhold som vi må ta hensyn til som igjen medfører at vi må ha litt kortsiktig oppsett.

Vakter for perioden fra og med februar og frem til sommeren vil komme i siste del av januar.

Når den tid kommer så vil vi gjøre litt om på måten vi gjennomfører treninger på, og dette vil bli forklart i detalj om et par uker. Dette kommer til å bli en helt ny måte å gjennomføre treninger på, og vi anbefaler alle å følge godt med på vår hjemmeside i tiden fremover.

Årsmøte

22. februar er det nytt årsmøte. Hvordan dette skal gjennomføres er foreløpig ikke bestemt. Det kan bli aktuelt å måtte gjennomføre dette som et digitalt møte, men dette vil vi også komme nærmere tilbake til når vi skal sende ut den formelle innkallelsen.

I forbindelse med årsmøtet, så blir det i tradisjon tro behov for å velge hvem som skal lede klubben videre og vi oppfordrer derfor alle å begynne å se seg litt om og å foreslå kandidater til verv og roller til valgkomiteen.

Har du noen saker som du ønsker at årsmøtet skal behandle, så må dette være dokumentert i god tid i forkant av årsmøtet, og senest to uker (innen 07.02.2021) før møtet.

På vegne av Time Pistolklubb så gjenstår det kun å si; Godt nytt år!

Spre budskapet