Årsmøte 2021

Det opprinnelige innlegget var beskrevet på en slik måte slik at møtestart den 22.02.2021 skulle være klokken 18:00. Dette var dessverre en skrivefeil, og korrekt klokkeslett er endret til klokken 19:00

Korrigering 09.02.2020 20:59

Da er tiden igjen kommet til at det skal avholdes årsmøte i Time Pistolklubb.

Vi hadde flaks i 2020 i og med at vi hadde årsmøtet like før landet ble stengt ned, men dette året må vi ta høyde for at landet har en rekke restriksjoner for sammenkomster.

Foto: LogMeIn, Inc

Møtet avholdes derfor digitalt via videokonferanse mandag 22.02.2021 klokken 19:00

Reguleringer av årsmøte

Klubbens vedtekter/lov har reguleringer med tanke på gjennomføring av årsmøte som en kan lese om i Lov for Time Pistolklubb.

En må spesielt forholde seg til kapittel 4 (IV) §15-17 i loven som bestemmer hvordan årsmøte skal gjennomføres, og hvem som kan velges og som også har forslags- og stemmerett på årsmøtet, er nærmere bestemt i §5

På årsmøtet skal det også gjennomføres valg av flere personer, hvorpå en da må forholde seg til § 4 som bestemmer fordeling av kjønn hos de som velges.

Forslag til saker

Dersom en har forslag til saker som en ønsker at årsmøtet skal behandle, må forslaget være sendt til klubbens styre slik at dette er mottatt senest to uker før årsmøtet, dvs. senest 07.02.2021.

Saksdokumenter

De endelige saksdokumentene for møtet vil bli gjort tilgjengelig elektronisk senest en uke før møtet. En må merke seg at det ikke tillates nye saker under møtet.

Spre budskapet