Vi må dessverre utsette oppstarten

Ut fra nye oppfordringer fra regjeringen i dag 03.01.2020 så har vi i dag besluttet å utsette oppstart av treninger til tidligst Onsdag 20.01.2021.

Ettersom vi etterkommer denne anbefalingen, så oppfordrer vi alle å ta godt vare på hverandre og samtidig etterkomme de anbefalinger som i dag er gitt av regjeringen, slik at vi alle sammen kan raskere sikte oss inn på normalen.

Spre budskapet