Terminliste

Vi har de siste dagene fått lagt ut terminliste for pistol som viser oversikt kun fra Rogaland på vår hjemmeside. Dette er en erstatning for den gamle løsningen vi hadde som hentet data fra Norges Idrettsforbund sin tjeneste.

Foto: Nutcache

Alle data blir automatisk hentet fra Skytteradmin 2.0 som er den nye løsningen for stevner i Norges Skytterforbund.

Den nye funksjonen finner en på adressen: https://www.timepk.no/terminliste/ eller fra menyen øverst under punktet stevnestarter.

For å melde seg på et stevne så må en logge seg inn, og en bruker da brukernavn og passord fra Min Idrett.

Koder

I både den gamle og nye terminlisten så brukes det en rekke koder. 1FGMRSPSR eller 8FG er noen av disse. Disse kodene forklarer hvilken øvelse som det skytes i for det aktuelle stevnet.

Dersom du ikke helt haroversikten over hva disse kodene betyr, så kan du finne disse beskrevet i vedlegg 5 til fellesreglementet, Merke-/opprykkskrav 2021

Spre budskapet