Da var vi igang igjen

Da er det igjen tid for å finne frem de sorte lappene, sjekke om alle har pusset sine våpen godt nok, og kjenne på lukten fra kruttrøyken når vi igjen åpner for treninger.

Smittetrykket i kongeriket og i vår region tilsier at vi igjen kan gjennomføre treninger på banen og forhåpentligvis finne formen slik at innertieren igjen blir å finne på blinken. Onsdag den 19.05.2021 kjører vi igjen i gang med ordinære treninger på mandag, onsdag og torsdager. Vi fortsetter der vi slapp før vi stengte ned med ulike program på mandag og onsdag, og fast med T96 på torsdager.

Vi kommer frem til det ikke lenger er krav om min 1 meters avstand mellom personer som oppholder seg på banen, å fortsatt kjøre med redusert banekapasitet. Under hele pandemien så har vi måttet nedskalere kapasiteten for å holde best mulig avstand til hverandre, og tok bort de lange benkene og satte inn enkeltvise benker på 6 standplasser. Dette kommer altså til å vedvare til meteren fjernes fra nasjonale pålegg.

Som det allerede er vist på vår kalender er det Knut Ivar Sørheim som får æren av å gjennomføre den første treningen som er satt opp med en runde NAIS før vi slipper til den aktiviteten som de som er på banen ønsker å gjennomføre. Siden det er en stund siden forrige trening, så kan det være at våre skyteledere er litt rustne i jobben slik at vi ber om litt tålmodighet i starten.

Faste tider for adkomst

Vi kommer til å måtte gjennomføre begrenset tilgang til selve Orstadhuset hvorpå skyteleder eller den som skyteleder utpeker vil åpne den nedre døren ved den store parkeringsplassen til fastsatte tider. Døren vil forbli åpen i et fem minutter stort vindu, slik at dersom en er for sen til disse tidene, så vil en måtte vente til neste tidsvindu for å komme inn. På mandager og onsdager så kommer det til å være to muligheter til å komme inn, med mindre en på forhånd har avtalt med skyteleder pr. SMS at en kommer til det tredje åpningsvinduet.

Telefonnummer til skyteleder for å kunne varsle at en kommer finner en i kalenderen for den respektive dagen en ønsker å trene.

Mandager og onsdager

17:50 – 17:55
18:50 – 18:55
19:50 – 19:55 (forutsatt avtale med skyteleder pr. SMS)

Torsdager

17:50 – 17:55
19:40 – 19:45 (dette vinduet kan bli forsinket dersom første runde med T96 drar ut i tid)

Munnbind

Som ved forrige periode hvor vi hadde åpent, så er det fortsatt påkrevd å bruke munnbind. Det vil være munnbind tilgjengelig på banen dersom en selv ikke har dette. Hadde vi vært sikre på at vi alltid hadde klart å opprettholde min. en meters avstand, så kunne vi ha sluppet å ha dette kravet, men ettersom vår skytebane ikke gir rom for dette så må vi som for resten av landet kreve dette.

Les mer om munnbind og visir på Folkehelseinstituttet

Unntak fra munnbind

Hovedregel er at alle over 12 skal bruke munnbind, men så har vi ett eneste unntak som er de som kan fremlegge dokumentasjon fra lege eller tilsvarende om at de av medisinske årsaker er frittatt bruk av munnbind. Et medisinsk fritak fra bruk av munnbind setter desto høyere krav til de øvrige som er til stede om å vise ekstra hensyn til disse med unntaket. Det vil ikke bli gitt unntak for de som evt. er vaksinert mot Covid-19 før det evt. kommer mer informasjon fra myndighetene.

Sikkerhetskurs

Det har i tiden hvor vi har vært stengte kommet flere nye medlemmer hvor noen av disse må få gjennomført sikkerhetskurs. Vi kommer til å ta en gjennomgang av hvem som skal ha kurs, og ta kontakt med disse for å organisere kurs fortløpende, slik at vi får alle klar til å delta på ordinære treninger så snart som mulig.

Spre budskapet