Restriksjoner

I går 07.12.21 ble det informert om at det igjen er krav til en meters avstand mellom mennesker som ikke bor i samme husstand noe som medører at vi igjen må kreve at alle de som kommer i våre lokaler skal bruke munnbind.

Vi ønsker i første omgang å se om det er praktisk mulig å beholde konfigurasjonen på skytebanen slik den er i dag, slik at vi slipper å redusere kapasiteten, men at kravet om munnbind løser situasjonen. Det er normalt ikke over 20 personer samlet, så dette burde i utgangspunktet kunne fungere. Viser det seg over litt tid at det ikke er praktisk eller mulig, så får vi gå ned til 6 standplasser igjen.

Spre budskapet