Da kan vi igjen åpne opp for treninger

På førstkommende mandag åpner vi igjen opp for treninger på vår skytebane i Orstadhuset
Foto: Jan Kvalbein

Regjeringen har i dag 13.01.2022 presentert nye restriksjoner for hvordan en skal forholde seg til pandemien. For breddeidretten er det åpnet opp for innendørs aktivitet under forutsetning av at en overholder meteren, og i noen tilfeller hvor meteren ikke kan overholdes, så er det å ta i bruk munnbind.

Dersom det oppstår en situasjon som tilsier at en ikke kan overholde en meter, så er det på med munnbind som er tilgjengelig på skytebanen.
(Pixabay: coyot)

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

regjeringen.no, 13.01.22

Våre skyteledere påtar seg et stort ansvar og gir mye av seg selv ved å stille opp på fritiden for å gjøre det mulig for alle andre å trene. Vi ber om et spesielt stort hensyn til disse, da de er avgjørende for at treninger kan gjennomføres med nye restriksjoner og vi ønsker å unngå smitte av disse under treninger i klubben, på lik linje med at vi ikke ønsker at andre heller skal bli smittet.

For at det skal bli mulig å opprettholde meteren, så kommer vi til å ta ned kapasiteten til 6 standplasser, slik som vi hadde det tidligere. Dessverre er det ikke mulig å få til min. en meter avstand fra inngangsdøren til skytebanen og forbi standplassleder sin plass, så her må alle utvise et stort hensyn til skyteleder.

Oversikt over skyteledere

Hvem som kommer til å ha ansvaret for skytevakt er ikke helt på plass da de siste restriksjonene kom i dag, men vi regner med å ha en oppdatert og endelig oversikt på plass i løpet av helgen.

Vi anbefaler deg som evt. lurer på hvilket program som skal være på trening, og hvem som er skyteleder om å sjekke kalenderen for oppdatert oversikt, senest søndag

Spre budskapet