Ordinær drift

Etter lørdagens orientering fra myndighetene vedr. oppheving av begrensninger i pandemien, så er det helt natruslig at vi fra og med dagens trening er tilbake til ordinær drift. Dette innebærer 10 plasser på standplass, klar til bruk.

I tillegg til antallet, så er også behov/krav til bruk av munnbind fjernet, og vi overlater dette til hver enkelt om en ønsker å benytte munnbind.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til skytebanen, og vi håper at vi over litt tid er tilbake til det samme aktivitetsnivået vi hadde før pandemien snart er tilbake.

Spre budskapet