Rogaland skytterkrets trenger frivillige

På lørdag 02.04.22 ble det gjennomført det årlige kretstinget som er Rogaland skytterkrets (RSK) sitt årsmøte.

Under innkomne saker hadde styret i RSK fremmet to saker hvor det ble ytret ønske om to ulike komiteer. En for skyttere under 20 år, og en for de over 20 år som ønsker å bli flinkere og å satse mer for å kunne hevde seg i NM og andre konkurranser.

Foto: C2 Tactical

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt av kretstinget, og begge komiteer fikk et budsjett på 30 000,- som skal kunne brukes til denne satsingen. Om dette er et tilstrekkelig beløp er det ingen som pr. nå kan vurdere, men arbeidet til komiteene har dette som et utgangspunkt for den videre satsingen.

Men for at dette skal kunne bli en realitet så er det nødvendig å få med noen som kan bidra på et administrativt nivå i disse komiteene. Komiteenes role blir å utarbeide føringer for en rekke forhold, blandt annet:

  • Hva er kritereiene for å bli med
  • Hvordan skal gruppene arbeide
  • Hvem skal ha treneransvar
  • Hvor skal de trene
  • Langsiktige mål med gruppen
  • Utarbeide forslag til kostnadsoversikt til neste kretsting

De ovenstående punktene er kun en liten del av det ansvaret de respektive komiteene vil få. Mye av hvordan dette skal fungere og gjennomføres vil bli litt som at veien blir til etter hvert en arbeider seg fremover.

Foto: iStock by Getty Images

Styret i RSK har allerede fått henvendelser fra både klubber og utøvere som ønsker å bli en del av en slik gruppe som går på tvers av både skytegren og klubber, men som er begrenset innad i kretsens område.

Som nevnt så er hensikten i begge disse gruppene å få opp nivået på de som ønsker å satse på skyting, og som ønsker å være med i en tverrfaglig gruppe på tvers av klubber og skytegrener. For å komme godt i gang med å få på plass det som trengs av føringer og systemer, så er det ønskerlig å få med frivillige som kan utgjøre de repsektive komiteene som har det overordnede ansvaret.

Ettersom dette er to helt nye komiteer i RSK så har komiteene et bredt mandat på hvordan dette skal gjennomføres, og de som er med fra begynnelsen vil få mulighet til å sette sitt preg på hvordan dette skal se ut og hvordan dette skal fungere.

Vi i Time Pistolklubb oppfordrer alle som kan tenke seg å bidra i komiteer eller som utøvere om å kontakte klubben, så vil vi videreformidle dette til styret i RSK for videre oppfølgning. Da dette er et prosjekt som allerede begynner å ta form, så skulle RSK gjerne hatt på plass deltakere i går så ikke nøl for lenge før du evt. tar kontakt.

For å få til handlekraftige utvalg så er antallet komitemedlemmer ønsket å holdes lavt, så som snart styret i RSK mener det er en god nok bredde av komitemedlemmer så går komiteene i gang med et konstituerende møte og starter arbeidet.

Spre budskapet