Da var årsmøtet gjennomført

Det møtte totalt 16 stemmeberettigede til årsmøtet som ble avholdt i Sal 1 på Orstadhuset mandag 20.03.2023

Litt spesielt for dette årsmøtet var at det i 2022 ikke ble avholdt årsmøte, slik at dette møtet også måtte behandle to foregående år.

Styrets beretning for 2 år ble gjennomgått, og regnskap for 2021 og 2022 ble gjennomgått og vedtatt godkjent av årsmøtet.

Det ble foreslått noen endringer i roller og verv i forhold til hva som har vært i den passerte perdioen som årsmøtet behandlet.

Styret i klubben består nå av

 • Leder: John Bent Sjursen (valgt for 1år)
 • Nestleder: Hans Reime Liland (valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Debra Marie Lie Todnem (valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Hege Nordås (valgt for 1 år)
 • Varamedlem: Jan Kvalbein (valgt for 1 år)

Kontrollutvalg, alle er valgt for 1 år

 • Leder: Arve Haustavik Jakobsson
 • Utvalgsmedlem: Åsmund Sveinsvoll
 • Varamedlem: Merete Halvorsrød

Valgkomite, alle er valgt for 1 år

 • Leder: Eimund Lode
 • Medlem: Lisbeth Kyllingstad
 • Varamedlem: Kjetil Thu

Signert protokoll fra årsmøte er også tilgjengelig for de som ønsker å se gjennom denne.

Tusen takk for fantastisk innsats og hjelp

På vegne av styret så er det på sin plass å si tusen takk for innsats og fantastisk hjelp fra de som bidro frem til årsmøtet med ulike verv og oppgaver i klubben. Det er kun på grunn av at noen gir så mye av seg selv at det er mulig å opprettholde driften av klubben som igjen kan gi et tilbud til medlemmer og andre samarbeidspartnere.

Spre budskapet