Årsmøte 19 mars

Time PK avholder årsmøte i Orstadhuset 19 mars.

Saker medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet må være overlevert styret minimum 2 uker før årsmøtet. Dvs siste frist er tirsdag 5. mars. Forslag kan sendes til post@timepk.no .

Foruten vanlige årsmøtesaker vil det bli utlevering NAIS-merker basert på merketakingen i 2023. Videre vil det bli levert ut medaljer for god innsats under KM.

Styret ser frem til årsmøtet, og ønsker ale medlemmer velkomne!

På vegne av styret

Bent Sjursen, leder

Spre budskapet