Kalender/aktiviteter

Her forsøker vi å samle en del informasjon som er satt opp med datoer, både internt og eksternt men like fullt relatert til vår sport

 • Mandagstrening

  23. april 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Hver mandag kan en kommer på treninger i Orstadhuset og trene pistol- eller revolverskyting.

  Treningen foregår innendørs på 25 meters bane. Banen er i kjelleren i Orstadhuset, som er tilpasset personer med funksjonshemning

  En typisk trening er 10 runder a 5 skudd, med anvis mellom hver 5 skudd slik at en har god oversikt over egen og for så vidt andres skyting. For deltakelse/bruk av banen (50 skudd) betaler en baneavgift som inkluderer lån av våpen (hvis en ikke har egne våpen), skive- og lappemateriell. Pris er for tiden gratis for medlemmer, og 60 for utenforstående som vil trene

  Deltakelse forutsetter at en enten innehar tillatelse til å inneha eget våpen, at en har gjennomført Time PK's sikkerhetskurs, eller på annen måte kan dokumentere at en har gjennomgått grunnleggende sikkerhetsopplæring.

  En står fritt til å velge når en vil komme på treninger. En runde a 50 skudd tar som oftest ca 35 - 45 minutter, hvor nye besøkende har fortrinnsrett til å få trent.

  Ønsker en å trene etter klokken 20:00, må en være på banen rett før klokken 19:30.  

  Se flere detaljer

 • Onsdagstrening

  25. april 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Hver onsdag kan en kommer på treninger i Orstadhuset og trene pistol- eller revolverskyting.

  Treningen foregår innendørs på 25 meters bane. Banen er i kjelleren i Orstadhuset, som er tilpasset personer med funksjonshemning

  En typisk trening er 10 runder a 5 skudd, med annvis mellom hver 5 skudd slik at en har god oversikt over egen og for så vidt andres skyting. For deltakelse/bruk av banen (50 skudd) betaler en baneavgift som inkluderer lån av våpen (hvis en ikke har egne våpen), skive- og lappemateriell. Pris er for tiden Kr 30 for medlemmer, og 60 for utenforstående som vil trene

  Onsdagstreninger er for de som også ønsker å trene med kaliber over .32.

  På onsdager kan en benytte alle kaliber så fremt disse er lovlige i Norge på treninger. Det er en begrensning på bruk av magnumladninger, da dette ikke tillates før etter klokken 19:30.

  Trening etter klokken 20:00, forutsetter oppmøte på skytebanen før klokken 20:00Treninger foregår på lik linje med mandagstreninger på skytebanen i Orstadhuset, og en bestemmer selv både når og hvor mye en vil trene.

  Se flere detaljer

 • Torsdagstrening

  26. april 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Torsdagstreninger legges opp til en noe mer individuell treningsmodell.

  Hensikten med denne treningsdagen, er å gi de som ønsker å satse, eller som vil følge sitt personlige treningsopplegg. Alle, inkludert skyteleder som deltar på torsdagstreninger, vi ha fokus på sikkerhet og egenutvikling innen skyting.

  Det er på bakgrunn av dette ikke anbefalt at nybegynner deltar på disse treningene, da det ikke er anledning for de andre som er på treningen til å kunne bistå nybegynnere.

  Nybegynnere oppfordres til å delta på mandag- og onsdagstreninger som er mye mer tilrettelagt, både for utøvere og for skytetrenere.

  Treninger på torsdager blir bestemt i fellesskap av de som deltar, og legges opp til å være mye mer tilsiktet konkurranse.

  Tillatt kaliber er som for onsdager, med mulighet for magnumladninger etter klokken 19:30.

  Se flere detaljer

 • Mandagstrening

  30. april 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Hver mandag kan en kommer på treninger i Orstadhuset og trene pistol- eller revolverskyting.

  Treningen foregår innendørs på 25 meters bane. Banen er i kjelleren i Orstadhuset, som er tilpasset personer med funksjonshemning

  En typisk trening er 10 runder a 5 skudd, med anvis mellom hver 5 skudd slik at en har god oversikt over egen og for så vidt andres skyting. For deltakelse/bruk av banen (50 skudd) betaler en baneavgift som inkluderer lån av våpen (hvis en ikke har egne våpen), skive- og lappemateriell. Pris er for tiden gratis for medlemmer, og 60 for utenforstående som vil trene

  Deltakelse forutsetter at en enten innehar tillatelse til å inneha eget våpen, at en har gjennomført Time PK's sikkerhetskurs, eller på annen måte kan dokumentere at en har gjennomgått grunnleggende sikkerhetsopplæring.

  En står fritt til å velge når en vil komme på treninger. En runde a 50 skudd tar som oftest ca 35 - 45 minutter, hvor nye besøkende har fortrinnsrett til å få trent.

  Ønsker en å trene etter klokken 20:00, må en være på banen rett før klokken 19:30.  

  Se flere detaljer

 • Onsdagstrening

  2. mai 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Hver onsdag kan en kommer på treninger i Orstadhuset og trene pistol- eller revolverskyting.

  Treningen foregår innendørs på 25 meters bane. Banen er i kjelleren i Orstadhuset, som er tilpasset personer med funksjonshemning

  En typisk trening er 10 runder a 5 skudd, med annvis mellom hver 5 skudd slik at en har god oversikt over egen og for så vidt andres skyting. For deltakelse/bruk av banen (50 skudd) betaler en baneavgift som inkluderer lån av våpen (hvis en ikke har egne våpen), skive- og lappemateriell. Pris er for tiden Kr 30 for medlemmer, og 60 for utenforstående som vil trene

  Onsdagstreninger er for de som også ønsker å trene med kaliber over .32.

  På onsdager kan en benytte alle kaliber så fremt disse er lovlige i Norge på treninger. Det er en begrensning på bruk av magnumladninger, da dette ikke tillates før etter klokken 19:30.

  Trening etter klokken 20:00, forutsetter oppmøte på skytebanen før klokken 20:00Treninger foregår på lik linje med mandagstreninger på skytebanen i Orstadhuset, og en bestemmer selv både når og hvor mye en vil trene.

  Se flere detaljer

 • Torsdagstrening

  3. mai 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp Stasjon, Norge

  Torsdagstreninger legges opp til en noe mer individuell treningsmodell.

  Hensikten med denne treningsdagen, er å gi de som ønsker å satse, eller som vil følge sitt personlige treningsopplegg. Alle, inkludert skyteleder som deltar på torsdagstreninger, vi ha fokus på sikkerhet og egenutvikling innen skyting.

  Det er på bakgrunn av dette ikke anbefalt at nybegynner deltar på disse treningene, da det ikke er anledning for de andre som er på treningen til å kunne bistå nybegynnere.

  Nybegynnere oppfordres til å delta på mandag- og onsdagstreninger som er mye mer tilrettelagt, både for utøvere og for skytetrenere.

  Treninger på torsdager blir bestemt i fellesskap av de som deltar, og legges opp til å være mye mer tilsiktet konkurranse.

  Tillatt kaliber er som for onsdager, med mulighet for magnumladninger etter klokken 19:30.

  Se flere detaljer

Spre budskapet