Kalender/aktiviteter

Aktiviteter som er planlagt på klubbens skytebane i Orstadhuset

 • Mandagtrening med Bjørn Ove Hellås, DUELL

  24. september 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Bjørn Ove Hellås er satt opp som skyteleder for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 91604863

  Det er dessverre ikke mulig å komme i kontakt med skyteleder ettersom det ikke er dekning for telefon, men alle er velkommen til ta kontakt via Google Hangouts som vil bli periodisk betjent under treninger.

  Dersom du ønsker å trene etter klokken 19:30 må du sørge for å være på plass før 19:30, da trening avsluttes dersom det ikke er skyttere på banen klokken 19:30

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et forslag til trening som kan gjennomføres på dagens trening. Dersom du og kanskje flere ikke ønsker å bruke dette opplegget, så snakk med skyteleder for alternativ trening.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:DUELL
  Alle skyttere skal samarbeide parvis ved å bedømme hverandres skyting, samt føre resultatprotokoll over poenger. Dersom det ikke er partalls deltakere på banen, må skyteleder delta slik at antallet som vurderer treff blir partall
  Blinker
  Presisjonsskiver

  Duelltrening, fra 25 meter
  Felles for alle runder: skytestilling: stående , 1 hånd
  3 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 8 sekunder
  3 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 5 sekunder
  4 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 3 sekunder
  Skyttere under 18 år, har mulighet til å bruke 2 hender i alle øvelser.

  Forberedelser
  Skyting foregår fra vanlig standplass (25m). Informer om at ild ikke blir sagt, men at visning av skiver betyr ild

  Kommandoer
  • Ladning
  • Vent til alle har ladet, og tørrsiktet
  • Klar + trykk start på svinganlegget slik at skiver svinges bort
  • Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

  Relevant stevne
  Ingen stevner er direkte relevant, men treningen gir fokus på hurtighet til å finne siktebildet raskt, noe som er meget viktig i alle former for skyting.

  Se flere detaljer

 • Onsdagtrening med Sverre Bjarte Severson, Felttrening

  26. september 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Sverre Bjarte Severson er satt opp som skyteleder for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 47240224

  Det er dessverre ikke mulig å komme i kontakt med skyteleder ettersom det ikke er dekning for telefon, men alle er velkommen til ta kontakt via Google Hangouts som vil bli periodisk betjent under treninger.

  Dersom du ønsker å trene etter klokken 19:30 må du sørge for å være på plass før 19:30, da trening avsluttes dersom det ikke er skyttere på banen klokken 19:30

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et forslag til trening som kan gjennomføres på dagens trening. Dersom du og kanskje flere ikke ønsker å bruke dette opplegget, så snakk med skyteleder for alternativ trening.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Feltskyting

  Informasjon om feltskyting følger nedenfor

  Hensikten med å trene felt-skyting på en bane, er å kunne bli kjent med kommandoer, og poengberegning.

  Dersom det er lite personer på trening, så blir mulighetene for å gjøre treningen mer effektiv ved å benytte flere skiver til hver skytter.

  Bruk presisjonsskiver (de med minste sorte poengangivning), og la sort beregnes som treff, og treff innenfor poeng 9 gir innertreff.

  Kommandoer som brukes:
  1. Fyll tønne eller magasin med korrekt antall patroner
  vent til alle har fyllt opp med ammunisjon
  2. Ladning
  Skyttere setter i magasin og slipper frem sleide på pistol, eller vipper inn tønne i revolver
  la skyttere få anledning til å justere seg og grovsikte, i ca 15 sekunder
  3. Er skytterne klar?
  Dersom en eller flere ikke er klar, skal det ropes høyt NEI fra den som ikke er klar.
  Høres NEI, skal kommandoen: “NEI ER SAGT” og en skal vente i 15 sekunder før en gjentar “Er skytteren klar” som da vil ignorere evt. rop på NEI
  4. Klar!
  Vent 5 sekunder
  5. Ild
  Sjekk at alle skyttere hadde våpen i 45 grader før ILD ble sagt. Dersom ikke, skal den det gjelder straffes med 2 poeng trekk fra beregning av poeng i ettertid
  6. STAAANS
  Når det gjenstår 2 sekunder av skytetid, skal en rope stans i 2 sekunder. Skudd etter at stans er sagt, og det er pause mellom kommando og evt. skudd, skal straffes med 2 poeng trekk.

  Løype (som er redusert i forhold til ordinære feltskyting)
  1 hånd, 12 sek.
  2 hender, 14 sek.
  1 hånd, 8 sek.
  2 hender, 8 sek.
  1 hånd, 25 sek.
  2 hender, 12 sek.
  Fri, 14 sek.

  Antall skudd: 6 skudd pr. løypepunkt, totalt 42 for alle utenom spesial. Spesial lader med 5 for hver runde, og får dermed 35 skudd.

  I Felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

  En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan han vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

  Poeng beregnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.
  I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere.

  For at alle skal kunne konkurrere på like fot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:
  GROV (7,62 til 9,65m)
  FIN (5,6mm)
  MILITÆR (9mm – 11,25mm) (Faktorkrav på 120)
  REVOLVER (9mm- 11,25mm)

  I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3 % på faktorkravet.
  Beregning av faktor skjer etter formelen Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor
  Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

  Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

  Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender, din beste hånd eller din dårligste hånd.

  Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt.

  Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.
  Øvelse: Felt Antall konkurranseskudd: 60
  Avstand: 5 – 70 meter
  Skytetid: Minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover

  Se flere detaljer

 • Torsdagtrening med Kjetil Eia, NAIS

  27. september 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Kjetil Eia er satt opp som skyteleder for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 90671746

  Det er dessverre ikke mulig å komme i kontakt med skyteleder ettersom det ikke er dekning for telefon, men alle er velkommen til ta kontakt via Google Hangouts som vil bli periodisk betjent under treninger.

  Dersom du ønsker å trene etter klokken 19:30 må du sørge for å være på plass før 19:30, da trening avsluttes dersom det ikke er skyttere på banen klokken 19:30

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et forslag til trening som kan gjennomføres på dagens trening. Dersom du og kanskje flere ikke ønsker å bruke dette opplegget, så snakk med skyteleder for alternativ trening.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:NAIS-Program

  Historikk
  NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlandsrepresentasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923. NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 1939.

  Reglement

  Blink: Duellskive

  25 m (Fin og Grov)
  5 stk. prøveskudd 150 sek.
  2 serier á 5 skudd 150 sek.
  2 duellserier á 5 skudd
  1 serie á 5 skudd 20 sek.
  1 serie á 5 skudd 10 sek.

  I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

  Antall skudd som er forventet å bruke: 35 inkl. prøveskudd

  Våpen
  25 m Fin: T.o.m. cal. .32
  Grov: Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver.

  Merkekrav
  25 m / 10 m luftpistol, 30 skudd
  Rekruttmerke 25 m fin 180 poeng
  Rekruttmerke 10 m luft 160 poeng
  25 m fin 25 m grov 10 m luft
  Bronsemerke 200 poeng 180 poeng 180 poeng
  Sølvmerke 210 poeng 190 poeng 190 poeng
  Gylt merke 220 poeng 200 poeng 200 poeng
  Bronsemedalje 240 poeng 220 poeng 220 poeng
  Sølvmedalje 250 poeng 230 poeng 230 poeng
  Gylt medalje 260 poeng 240 poeng 240 poeng

  Se flere detaljer

 • Mandagtrening med Hans Reime Liland, Fri trening

  1. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Hans Reime Liland er satt opp som skyteleder for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 91195172

  Det er dessverre ikke mulig å komme i kontakt med skyteleder ettersom det ikke er dekning for telefon, men alle er velkommen til ta kontakt via Google Hangouts som vil bli periodisk betjent under treninger.

  Dersom du ønsker å trene etter klokken 19:30 må du sørge for å være på plass før 19:30, da trening avsluttes dersom det ikke er skyttere på banen klokken 19:30

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et forslag til trening som kan gjennomføres på dagens trening. Dersom du og kanskje flere ikke ønsker å bruke dette opplegget, så snakk med skyteleder for alternativ trening.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Fri trening
  Skyttere velger selv om poeng skal registreres
  Blinker
  Duellskiver

  Stående, fra 25 meter
  Skyttere bestemmer selv hvordan trening skal gjennomføres, men dette skal fungere for alle som er på banen.

  Forberedelser
  Skyting foregår fra standplass (25m).

  Kommandoer
  • Ladning
  • Ild
  • Anvis

  Relevant stevne
  Ingen relevant

  Se flere detaljer

 • Onsdagtrening med Tordur Gylfason, Arrangørskyting

  3. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Arrangørskyting i forbindelse med påfølgende stevne

  Time Pistolklubb skal i løpet av påfølgende dager gjennomføre stevne, og banen blir dermed stengt for ordinær trening.

  Aktivitet denne dagen er forbeholdt de som skal være funksjonær under gjennomføring av stevnet.

  Se flere detaljer

 • Torsdagtrening med Asta Salamonsen Kvalbein, Norgesfelt

  4. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Time Pistolklubb er satt opp som arrangør av approbert stevne

  Skytebanen er derfor ikke tilgjengelig for ordinære treninger, men forbeholdt gjennomføring av konkurranse.

  De som ønsker å delta på dette stevnet må i forkant ha meldt seg på via den offisielle terminlisten som en får tilgang til gjennom MinIdrett

  Se flere detaljer

Spre budskapet