Aktiviteter

Skytingen som foregår i klubben, er basert på øvelser som er bestemt av ISSF og NSF. Klubben har treninger på egen skytebane mandager, onsdager, og torsdager, hvor en varierer mellom helt fri trening, og til faste treningsprogrammer.

Hvordan trening foregår, blir bestemt av skyteleder i samarbeid med de som er på trening.

På søndager blir det avholdt en lukket trening for et utvalg jenter, som har forpliktet seg til et opplegg i 6 mnd. Gruppens medlemmer skal opp til behandling i slutten av februar 2018, for å ta stilling til om nye jenter skal inn, eller noen skal ut av gruppen. Treningene på søndager er eneste trening hvor det er fast trener.

Spre budskapet