Aktiviteter

 • Torsdagtrening med Finn Ole Todnem, T96 (Kråkefelt)

  8. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Finn Ole Todnem er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 91525084

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:T96 (uoffisielt effektivt treningsopplegg)

  Dette programmet baseres på noe som kan ligne på skiskytterblinker, dvs. det er en samling med fem mindre blinker på, tilsvarende terningsverdi 5.

  Det forutsettes at deltakere deltar på hele programmet, som består av 96 skudd. Programmet er beregnet til å ta ca 1,5 time med effektiv skyting.

  Det er valgfritt om en vil bruke vende-anlegg eller feltkommandoer med 2 sek. stans.
  For fin, grov, militær og revolver skytes det 6 skudd. For spesial-pistol, -revolver, magnum 1 og 2 skytes det 5 skudd.

  Første del, 11 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Andre del, 15 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Tredje del, 25 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående fri
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående fri

  NB! For magnum skal hele øvelsen skytes stående 2 hender.

  Poeng: 1 poeng for treff, 1 poeng for skudd og 1 poeng for innertreff. Maks poengsum for 6 skudd er 272 poeng, maks poengsum for 5 skudd er 240 poeng.

  Felt-kommandoer
  Gi kommando: Fyll opp med 5 skudd
  Forklar: skytetid, skytestilling
  Gi kommando: Ladning
  Vent til alle har ladet, og tørrsiktet (vent ca 15 sekunder)
  Gi kommando: Er skytterne klar, vent 5 sek.
  Hvis nei ropes ut, gi kommando: nei er sagt og vent 15 sek.
  Gi kommando: Klar, vent 5 sek
  Gi kommando: ILD
  Når det gjenstår 2 sekunder av skytetid, rop STAAAANS i 2 sekunder
  Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

   

 • Mandagtrening med Robert Rosland, Fri trening

  12. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Robert Rosland er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 93452213

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Fri trening
  Skyttere velger selv om poeng skal registreres
  Blinker
  Duellskiver

  Stående, fra 25 meter
  Skyttere bestemmer selv hvordan trening skal gjennomføres, men dette skal fungere for alle som er på banen.

  Fri-trening er en glimrende mulighet til å trene på de tingene som du selv vet at du trenger mer fokus på. Spør gjerne om andre kan hjelpe deg, dersom du har utfordringer som du tror kan løses med innspill og/eller mer trening

  Forberedelser
  Skyting foregår fra standplass (25m).

  Kommandoer
  • Ladning
  • Ild
  • Anvis

  Relevant stevne
  Ingen relevant

   

 • Onsdagtrening med Kjetil Eia, Felttrening

  14. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Kjetil Eia er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 90671746

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Feltskyting

  Informasjon om feltskyting følger nedenfor

  Hensikten med å trene felt-skyting på en bane, er å kunne bli kjent med kommandoer, og poengberegning.

  Dersom det er lite personer på trening, så blir mulighetene for å gjøre treningen mer effektiv ved å benytte flere skiver til hver skytter.

  Bruk presisjonsskiver (de med minste sorte poengangivning), og la sort beregnes som treff, og treff innenfor poeng 9 gir innertreff.

  Kommandoer som brukes:
  1. Fyll tønne eller magasin med korrekt antall patroner
  vent til alle har fyllt opp med ammunisjon
  2. Ladning
  Skyttere setter i magasin og slipper frem sleide på pistol, eller vipper inn tønne i revolver
  la skyttere få anledning til å justere seg og grovsikte, i ca 15 sekunder
  3. Er skytterne klar?
  Dersom en eller flere ikke er klar, skal det ropes høyt NEI fra den som ikke er klar.
  Høres NEI, skal kommandoen: “NEI ER SAGT” og en skal vente i 15 sekunder før en gjentar “Er skytteren klar” som da vil ignorere evt. rop på NEI
  4. Klar!
  Vent 5 sekunder
  5. Ild
  Sjekk at alle skyttere hadde våpen i 45 grader før ILD ble sagt. Dersom ikke, skal den det gjelder straffes med 2 poeng trekk fra beregning av poeng i ettertid
  6. STAAANS
  Når det gjenstår 2 sekunder av skytetid, skal en rope stans i 2 sekunder. Skudd etter at stans er sagt, og det er pause mellom kommando og evt. skudd, skal straffes med 2 poeng trekk.

  Løype (som er redusert i forhold til ordinære feltskyting)
  1 hånd, 12 sek.
  2 hender, 14 sek.
  1 hånd, 8 sek.
  2 hender, 8 sek.
  1 hånd, 25 sek.
  2 hender, 12 sek.
  Fri, 14 sek.

  Antall skudd: 6 skudd pr. løypepunkt, totalt 42 for alle utenom spesial. Spesial lader med 5 for hver runde, og får dermed 35 skudd.

  I Felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

  En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan han vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

  Poeng beregnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.
  I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere.

  For at alle skal kunne konkurrere på like fot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:
  GROV (7,62 til 9,65m)
  FIN (5,6mm)
  MILITÆR (9mm – 11,25mm) (Faktorkrav på 120)
  REVOLVER (9mm- 11,25mm)

  I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3 % på faktorkravet.
  Beregning av faktor skjer etter formelen Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor
  Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

  Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.

  Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender, din beste hånd eller din dårligste hånd.

  Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt.

  Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.
  Øvelse: Felt Antall konkurranseskudd: 60
  Avstand: 5 – 70 meter
  Skytetid: Minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover

   

 • Torsdagtrening med Sverre Bjarte Severson, T96 (Kråkefelt)

  15. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Sverre Bjarte Severson er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 47240224

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:T96 (uoffisielt effektivt treningsopplegg)

  Dette programmet baseres på noe som kan ligne på skiskytterblinker, dvs. det er en samling med fem mindre blinker på, tilsvarende terningsverdi 5.

  Det forutsettes at deltakere deltar på hele programmet, som består av 96 skudd. Programmet er beregnet til å ta ca 1,5 time med effektiv skyting.

  Det er valgfritt om en vil bruke vende-anlegg eller feltkommandoer med 2 sek. stans.
  For fin, grov, militær og revolver skytes det 6 skudd. For spesial-pistol, -revolver, magnum 1 og 2 skytes det 5 skudd.

  Første del, 11 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Andre del, 15 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Tredje del, 25 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående fri
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående fri

  NB! For magnum skal hele øvelsen skytes stående 2 hender.

  Poeng: 1 poeng for treff, 1 poeng for skudd og 1 poeng for innertreff. Maks poengsum for 6 skudd er 272 poeng, maks poengsum for 5 skudd er 240 poeng.

  Felt-kommandoer
  Gi kommando: Fyll opp med 5 skudd
  Forklar: skytetid, skytestilling
  Gi kommando: Ladning
  Vent til alle har ladet, og tørrsiktet (vent ca 15 sekunder)
  Gi kommando: Er skytterne klar, vent 5 sek.
  Hvis nei ropes ut, gi kommando: nei er sagt og vent 15 sek.
  Gi kommando: Klar, vent 5 sek
  Gi kommando: ILD
  Når det gjenstår 2 sekunder av skytetid, rop STAAAANS i 2 sekunder
  Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

   

 • Mandagtrening med Kjetil Sætre, Fri trening

  19. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Kjetil Sætre er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 99406134

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Fri trening
  Skyttere velger selv om poeng skal registreres
  Blinker
  Duellskiver

  Stående, fra 25 meter
  Skyttere bestemmer selv hvordan trening skal gjennomføres, men dette skal fungere for alle som er på banen.

  Fri-trening er en glimrende mulighet til å trene på de tingene som du selv vet at du trenger mer fokus på. Spør gjerne om andre kan hjelpe deg, dersom du har utfordringer som du tror kan løses med innspill og/eller mer trening

  Forberedelser
  Skyting foregår fra standplass (25m).

  Kommandoer
  • Ladning
  • Ild
  • Anvis

  Relevant stevne
  Ingen relevant

   

 • Onsdagtrening med John Bent Sjursen, Hurtigtrening

  21. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  John Bent Sjursen er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 93003843

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Hurtigtrening

  Alle skyttere skal samarbeide parvis ved å bedømme hverandres skyting, samt føre resultat protokoll over poenger. Dersom det ikke er partalls deltakere på banen, må skyteleder delta slik at antallet som vurderer treff blir partall
  Blinker
  Duellskiver

  Hurtig, 5 skudd pr. omgang
  3 serier á 5 skudd, visningstid svinganlegg: 10 sekunder, skytestilling: stående , 1 hånd
  3 serier á 5 skudd, visningstid svinganlegg: 8 sekunder, skytestilling: stående , 1 hånd
  4 serier á 5 skudd, visningstid svinganlegg: 6 sekunder, skytestilling: stående , 1 hånd

  Skyttere under 18 år, har mulighet til å bruke 2 hender i alle øvelser.

  Forberedelser
  Still svinganlegg inn på relevant visningstid og 7 sekunder skjult, samt en repetisjon
  Skyting foregår fra vanlig standplass (25m)

  Kommandoer
  • Ladning
  • Vent til alle har ladet, og tørrsiktet
  • Klar + trykk start på svinganlegget slik at skiver svinges bort
  • Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

  Relevant stevne
  Treningen danner et grovt grunnlag for deltakelse i 7F. Forskjell mellom trening og stevnet er antall runder hvor det på stevner skytes totalt 12 runder, totalt 60 skudd

   

 • Torsdagtrening med Knut Ivar Sørheim, T96 (Kråkefelt)

  22. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Knut Ivar Sørheim er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 99356122

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:T96 (uoffisielt effektivt treningsopplegg)

  Dette programmet baseres på noe som kan ligne på skiskytterblinker, dvs. det er en samling med fem mindre blinker på, tilsvarende terningsverdi 5.

  Det forutsettes at deltakere deltar på hele programmet, som består av 96 skudd. Programmet er beregnet til å ta ca 1,5 time med effektiv skyting.

  Det er valgfritt om en vil bruke vende-anlegg eller feltkommandoer med 2 sek. stans.
  For fin, grov, militær og revolver skytes det 6 skudd. For spesial-pistol, -revolver, magnum 1 og 2 skytes det 5 skudd.

  Første del, 11 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Andre del, 15 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående beste hånd
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående beste hånd
  5. 10 sek. skytetid, stående fri
  6. 10 sek. skytetid, stående beste hånd

  Tredje del, 25 meter hold:
  1. 150 sek. skytetid, stående fri
  2. 150 sek. skytetid, stående fri
  3. 20 sek. skytetid, stående fri
  4. 20 sek. skytetid, stående fri

  NB! For magnum skal hele øvelsen skytes stående 2 hender.

  Poeng: 1 poeng for treff, 1 poeng for skudd og 1 poeng for innertreff. Maks poengsum for 6 skudd er 272 poeng, maks poengsum for 5 skudd er 240 poeng.

  Felt-kommandoer
  Gi kommando: Fyll opp med 5 skudd
  Forklar: skytetid, skytestilling
  Gi kommando: Ladning
  Vent til alle har ladet, og tørrsiktet (vent ca 15 sekunder)
  Gi kommando: Er skytterne klar, vent 5 sek.
  Hvis nei ropes ut, gi kommando: nei er sagt og vent 15 sek.
  Gi kommando: Klar, vent 5 sek
  Gi kommando: ILD
  Når det gjenstår 2 sekunder av skytetid, rop STAAAANS i 2 sekunder
  Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

   

 • Mandagtrening med Kjetil Eia, Fri trening

  26. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Kjetil Eia er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 90671746

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:Fri trening
  Skyttere velger selv om poeng skal registreres
  Blinker
  Duellskiver

  Stående, fra 25 meter
  Skyttere bestemmer selv hvordan trening skal gjennomføres, men dette skal fungere for alle som er på banen.

  Fri-trening er en glimrende mulighet til å trene på de tingene som du selv vet at du trenger mer fokus på. Spør gjerne om andre kan hjelpe deg, dersom du har utfordringer som du tror kan løses med innspill og/eller mer trening

  Forberedelser
  Skyting foregår fra standplass (25m).

  Kommandoer
  • Ladning
  • Ild
  • Anvis

  Relevant stevne
  Ingen relevant

   

 • Onsdagtrening med Bjørn Ove Hellås

  28. juni 2023  18:00 - 21:00Time Pistolklubb, Orstadbakken, 4353 Klepp, Norge, Orstadhuset-U-Skytebane (10) [Lydanlegg]

  Bjørn Ove Hellås er ansvarlig for dagens trening og kan kontaktes i forkant og ettertid av treningen på telefon 91604863

  For at alle skal bli best mulig, så har vi valgt å sette opp et opplegg til trening som vil bli gjennomført på dagens trening. Skulle det vise seg at du ikke ønsker å delta i opplegget, bes du vente til minst en runde av dette opplegget er gjennomført, og til at det ikke er flere utøvere som ønsker å delta i dette.

  HUSK! Dersom du låner hørselvern fra klubben, så skal disse desinfiseres før og etter bruk.

  Dagens trening vil ha fokus på følgende opplegg:DUELL-trening

  Alle skyttere skal samarbeide parvis ved å bedømme hverandres skyting, samt føre resultatprotokoll over poenger. Dersom det ikke er partalls deltakere på banen, må skyteleder delta slik at antallet som vurderer treff blir partall
  Blinker
  Presisjonsskiver

  Duelltrening, fra 25 meter
  Felles for alle runder: skytestilling: stående , 1 hånd
  4 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 8 sekunder
  3 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 5 sekunder
  3 serier med enkeltskudd (1 skudd pr. visning), 5 skudd serie, visningstid 3 sekunder
  Skyttere under 18 år, har mulighet til å bruke 2 hender i alle øvelser.

  Forberedelser
  Skyting foregår fra vanlig standplass (25m). Informer om at ild ikke blir sagt, men at visning av skiver betyr ild

  Kommandoer
  • Ladning
  • Vent til alle har ladet, og tørrsiktet
  • Klar + trykk start på svinganlegget slik at skiver svinges bort
  • Når skyting er fullført og alle har skutt, sving skiver frem og gi anvis kommando

  Relevant stevne
  Ingen stevner er direkte relevant, men treningen gir fokus på hurtighet til å finne siktebildet raskt, noe som er meget viktig i alle former for skyting.