Aktivitetsattest til våpensøknad

På denne siden vil du kunne opprette en forespørsel til å få utstedt aktivitetattest til våpensøknad. For at vi skal kunne utstede en slik attest, så forutsettes det følgende.

Det første våpenet

Vi ser dessverre alt for mange ganger at personer som kjøper våpen, haster i vei å kjøpe nye men særdeles rimelige våpen i iveren etter å få sitt eget våpen.

Som oftest får en ikke de resultatene en ønsker når en går på kompromiss på pris. Mange får også erfare at en selger våpen på tap etter kort tid, siden det ikke var så godt våpen til å trene og utøve konkurranse med.

Det er to hovedgrupper for våpen
 • Tjenestevåpen 

Tjenestevåpen har like god kvalitet som konkurransevåpen, men funksjonene og formålene med våpnene er så veldig totalt ulike. Et tjenestevåpen er ment å fungere i en rekke ulike situasjoner, mens et konkurransevåpen er forventet å gi høyere presisjon og er bedre egnet for sportskyting

 • Konkurransevåpen

Normalt ligger et konkurransevåpen ca 40% over prisen til tjenestevåpen. Dersom du ikke vil ta deg råd, eller har råd til en konkurransepistol, kjøp i stedet brukt før du vurderer et tjenestevåpen. Du kommer til å få bedre resultat med et konkurransevåpen, det er det flere i klubben som kan bekrefte.

Litt i tvil om hva du skal kjøpe

Typiske våpen som egner seg veldig godt, er Benelli MP90, Pardini SP, Walter GSP og tilsvarende. Våpenkjøp er også litt om hva en blir komfortabel med.

Kom på skytebanen og test andre medlemmers våpen før du haster i vei til butikken for å kjøpe. Det kan være at ett våpen passer deg bedre enn andre.

De aller fleste som har egne våpen pleier normalt å være veldig positive til å låne våpen til de som måtte ønske, slik at flere får gode våpen, noe som igjen skaper mer aktivtet

Forutsetning for å få utsted attest fra klubben

 • Våpenloven krever
  – at en skal ha vært medlem i minst 6 mnd.
  – at en skal være 21 år for å ha pistol og revolver
  – at en skal kunne dokumentere at en har behov for skytevåpenet til øvelses- og konkurranseskyting.
  – en har tilfredsstillende vandel
  – at evt. våpen oppbevares i FG-skap for våpen
 • At du ikke har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor klubben.
 • At du i løpet av de siste 6 mnd. har gjennomført minst 10 treningsrunder.
 • At du i løpet av de siste 12 mnd. har deltatt på minst 2 approberte stevner
 • At du i løpet av de siste 6 mnd. har vært med som funksjonær på minst 2 approberte stevner som er arrangert av Time Pistolklubb. Dersom klubben ikke arrangerer stevner i løpet av de siste 3 mnd. bortfaller dette kravet.

Er du i tvil om antall stevner du har deltatt på, så kan du prøve disse to linkene:

Merk! Vi sjekker våre opplysninger først og fremst, og dersom informasjonen om deg ikke innfrir samtlige krav som nevnt ovenfor, så vil det ikke bli utarbeidet attest til deg.

Våpenloven

Selv om det er opp til politiet å avgjøre om tillatelse til å erverve våpen skal gis til den som søker, er klubben opptatt av at en ikke kjøper våpen kun for å få våpen, men for å bli en aktiv utøver som bidrar til økt aktivitet, både på treninger og i konkurranser.

Det finnes dessverre mange våpen i privat eie som ikke brukes. I tillegg finnes det våpen som det ikke er mulig å gjøre rede for, og som bidrar til negative meninger rundt det å ha privat skytevåpen.

For at vår sport skal fortsatt være en sport, er vi alle avhengig av at de som søker om våpen, både bruker de, og ikke minst respekterer lover forbundet med å ha våpen.

Våpensøknad

Hvert våpen en vil kjøpe og som er underlagt krav om tillatelse, krever en søknad. Du får søknadsskjema hos det nærmeste politiet, eller du tar kontakt og får tilsendt skjema i posten.

Husk, at dersom en skal søke om flere våpen på en gang, så må en altså fylle ut tilsvarende antallet søknader, da det ikke er mulig å søke om flere våpen på en søknad.

Dersom alle punktene stemmer for deg, så vil det bli utarbeidet en attest ut fra opplysningene vi har om deg MinIdrett, så det er derfor viktig at du selv kontrollerer at den informasjonen er korrekt, får du sender inn denne forespørselen, ettersom feil i kontaktopplysningene vil kunne medføre forsinkelse og merarbeid for alle parter.

Priser for å søke om våpen hos politiet, er pr 27.10.2018; Kr. 1 130,- ved første søknad, og Kr. 560,- dersom en har tillatelse fra før av.

Litt avhengig om hvor du bor, så er behandlingstiden noe varierende. I klubbens region får en normalt avgjørelse i løpet av 2-3 uker.

Dersom du trenger hjelp til søknadsprosessen, så anbefaler vi deg at du tar en tur på treningen, og spør enten skyteleder eller andre om hjelp. Det kan uansett være lurt å få litt hjelp til den første søknaden

Klubbens ansvar

Time Pistolklubb har ikke noen formening om du skal få, eller ikke bør få innvilget våpensøknad, og tar av den grunn ikke noe stilling til dette i aktivitetattesten. Eneste som klubben har ansvar for, er å utstede attest som dokumenterer treninger som vi har registret, og dokumentere at du har deltatt i offisiell konkurranser som er arrangert iht. NSF sine offisielle programmer.

I attesten vil det fremgå hvilke kaliber en søker, og hvilke program de respektive kaliber skal brukes i under trening og konkurranser

Skjema

Nedenfor finner du skjema som du skal bruke når du ønsker at klubben skal utstede attest til din våpensøknad.

Legg merke til at det i skjemaet er nok plass til 4 søknader som er det maksimale antallet en normalt har anledning til å søke om. Skal du kun søke om ett våpen, holder det med å fylle ut de innledende og de felter markert med #1

Spre budskapet