Årsmøte Rogaland Skytterkrets 2021

Styret har som nevnt i innkallelse å gjennomføre dette årets årsmøte gjennom en digital løsning. En representant i Time Pistolklubb har sagt seg villig til å hjelpe til med det teknsike, og dersom du ikke har benyttet Google Meet tidligere så vil denne siden forklare deg hvordan.

Google Meet

Logo til Google Meet

For å delta på årsmøtet så er det noen forhold en må ta hensyn til ut fra hvilken løsning en har valgt å bruke under møtet.

Det vil bli nødvendig å angi navnet sitt når en skal delta i navnet digitalt.

Dersom det under prosessen kommer en mulighet til å angi et navn, så er det VIKTIG at en skrive inn navnet slik som det er registrert i delegatskjemaet, da den som skal tillate at du får bli med i møtet bruker navnelister fra delegatskjemaet.

Når en åpner den adressen vil en komme til startsiden for møtet. Er man innlogget i nettleseren med en G-mail-, G-suite- eller Time PK konto, så vil det ikke bli mulig å skrive inn navnet.

Dersom det av en eller annen årsak ikke er praktisk mulig å vise korrekt navn i møtet, så ta kontakt med den som har innkalt til møtet i god tid før møtet, for at den som styrer tilgangen til møtet får det riktige navnet i sin liste, slik at du ikke mister muligheten til å delta på møtet.

Personer som ikke gjenkjennes ut fra oversikt over navn, alternativt alias navn etter avtale vil bli avvist fra å delta i møtet med følgende melding:

Skjermbilde fra Google Meet som viser avslag på deltakelse til møte

Delta i møtet fra en nettleser via datamaskin

Vil du bruke mobiltelefon eller tablet, da kan du hoppe over dette.

Når en skal delta i møtet fra en datamaskin via nettleseren så kan en få frem startsiden til møtet ved å åpne adressen: https://rsk.timepk.no

Når en åpner den adressen vil en komme til startsiden for møtet. Er man innlogget i nettleseren med en Google-konto, så vil det ikke bli mulig å skrive inn navnet. For alle andre så må en her angi navnet sitt.

Når en kommer inn i møtet så vil en se de andre som er med i møtet. Personer uten kamera vises med en sirkel og første bokstav i fornavnet.

Husk at når du er kommet inn i møtet, så klikker du på mikrofonsymbolet slik at du slår av lyden fra deg.

Dempet mikrofon

Et lite tips!

Et lite tips før en forsøker å delta å møtet er en liten og ganskje unik funksjon som en får tilgang til når en deltar via datamaskiner

Like under forhåndsvisning av videovisningen finner en en knapp med teksten «Sjekk lyden og videoen din» som vil kunne hjelpe deg.

Sjekk lyden og videoen din gir deg en mulighet til å snakke og samtidig spille inn en kort video. Denne lille snutten vil du i ettertid gis anleding til å spille av for deg selv, slik at du får en helt klar status over hva som fungerer av video, mikrofon og høytaler.

Dersom du ikke bruker mobiltelefon eller tablet, gå til generelt

Delta i møtet fra en mobiltelefon eller tablet med Google Meet app

Åpne Google Meetg på enheten din slik at skjermen blir tilnærmet lik denne:

Skjermdump; Startskjerm fra Google Meet på en Android telefon

Når appen kjører og du har fått frem startskjermen, så skal det finnes en knapp med teksten: «Bli med via kode«.

Skjermdump; Inntasting av kode for å bli med på et møte i Google Meet

Der skal en bruke koden: jud-bywb-com

VIKTIG! De kodene som evt. vises i bildene stemmer IKKE overens med kode som skal brukes ved pålogging til dette møtet. Bruk koden som nevnt ovenfor.

Husk å ta med bindestreker når en skriver inn koden!

Skjermdump; Forespørsel til deltakelse på et møte i Google Meet

Klikk på «Be om å få bli med» så vil det bli sendt en forespørsel på vegne av deg til den som godkjenner/avviser forespørsler.

Skjermdump fra en Androidenhet som viser at en er akseptert inn på et Google Meet møte
Skjermdump som viser at mikrofon er slått av

Husk at når du er kommet inn i møtet, så klikker du på mikrofonsymbolet slik at du slår av lyden fra deg.

Generelt

Når en har kommet inn på møtet, så kan det være en fordel at en «pinner/fester» den som er møteleder. Dette betyr at dersom vedkommende som leder møtet viser noe på skjermen, så vil ikke bildet bli forstyrret når andre har ordet.

Dersom en ikke gjør dette, så vil skjermen veksle på å vise enten videostrøm, skjermdeling, eller sirkelen med en bokstav i etter hvert som andre snakker.

Skjermdump fra Google Meet som viser valg av visning

Ved hjelp av mus på en datamaskin, så kan en flytte pekeren over den som en vil feste/pin (alt etter språk) slik at ikke bildet forsvinner når andre deltakere har ordet eller utilsiktet lager lyd.

Det kreves litt mer på mobiltelefoner/tablet å få samme effekten.

Skjermdump fra Google Meet for å velge hvem en skal feste til skjermen

Nederst i skjermbildet i app så vil en se at flere deltakere er gruppert på samme knapp. Trykk på denne knappen. De personene som da er tilordnet denne knappen vil da bli vist i en listevisning hvor det er en meny på hver forekomst.

Skjermdump fra Google Meet for meny til personer

Trykk på de tre prikkene ytterst til høyre for den personen som en vil feste til skjermen.

Skjermdump fra Google Meet for meny til personer

Som illustrasjonen viser, så vil nå personen «Frode Patron» være den som vi bli vist på skjermen etter en har trykket på «Fest», dette vil være gjeldene uavhengig av hvem som evt. snakker.

Be om ordet i en sak

Funksjon for å be om ordet

Når en sak behandles og en ønsker å komme med et innlegg eller kommentar så må en bruke funksjonen «Rekk opp hånden». Dette vil da bli vist hos ordstyrer som da kan gi den som ber om ordet tilgang til å snakke når det gis åpning.

Med mindre en ikke ønsker å si noe under et møte, så er det ingen som har anledning til å «ta ned hånden» når en er ferdig med sitt innlegg. Dette skal gjøres av sekretæren som skal loggføre hvem som har hatt ordet i de ulike sakene.

Spre budskapet