Om oss

Time Pistolklubb ble stiftet i 1973 av en liten gruppe mennesker som hadde en lidenskapelig interesse for skyting med håndvåpen.

I 1973 skjedde ting veldig raskt, og allerede første året var planene klar, og avtaler gjort om at klubben skulle stå som arrangør av NM i felt. NM ble planlagt samtidig som en fikk organisert seg med tilitsvalgte, skytebane, treninger, og ikke minst nødvendig utstyr for å kunne trene.

De som var med på å starte, hadde i forkant av dette vært aktive skyttere innen forsvaret, og i andre nærliggende skyteklubber, og da spesiel NOP Vatne var en fast arena for disse.

Klubbens første skytebane var i kjelleren på Kinoen på Bryne

Kinoen på Bryne

Når klubben ble stiftet så var det til all hell interessen for både film og skyting, som gjorde det mulig å få på plass skytebane i kjelleren i Kinoen på Bryne.

Samme person som stod for billettkontroll hadde også interesse for skyting, og siden denne personen var en bekjent av en av de som var med på å stifte klubben, så ble det naturlig å innvolvere denne «billettkontroløren» i skytingen, noe som dermed gav mulighet og anledning for at klubben kunne få sin første skytebane.

Timehallen

Ettersom det ikke var så veldig praktisk å mått bruke hovedinngangen til kinoen, og at det var begrensede muligheter i de lokalene, så ble det startet et arbeid i midten på 80-tallet for å se på alternativ plassering av en større og bedre arena for skytingen

Valget falt til slutt på muligheten som var i kjelleren i Timehallen, hvor det i samarbeid med et skytterlag ble etablert en skytebane.

I 1987 stod banen klar til bruk, og all trening i kjelleren på kinoen ble avsluttet og flyttet til Timehallen.

Klubben ble værende i Timehallen til midten på 2000-tallet. Samarbeidet mellom Time PK og skytterlaget fungerte ikke optimalt og var i perioder en negativ faktor for trivsel, samtidig som det ikke var nok kapasitet til at to ulike klubber skulle kunne øke aktiviteten.

For å komme rundt disse utfordringene, ble det igjen påstartet arbeid med å finne frem til mulige lokaler eller områder hvor det ville være mulig å etablere skytebane. I og med at klubben hadde en god del deltakelse på utendørsaktiviteter, ble det i denne tiden også vurdert mulighet for å se på en utendørs skytebane i regionen.

I slutten på 2009 så lot det seg ikke lenger å være mulig å bruke banen i Timehallen, og all treningsaktivitet ble lagt på is, mens en gruppe fra klubben så på muligheter til nye lokaler. Orstadhuset var da allerede et alternativ, ettersom noen i klubben hadde relasjoner til det området, og at Orstadhuset var under oppføring, men det var da ikke ledige lokaler.

3 år uten bane

I nesten 3 år var klubben uten bane. Utrykket den enes brød den andres død, snudde seg til alt hell til fordel for Time Pistolklubb.

En potensiell leietaker hadde etter en helhetsvurdering kommet til konklusjonen at de ikke ville klare å overholde sine økonomiske forpliktelser i et leieforhold med Orstadhuset, og måtte kaste inn håndkledet i sin egen «flytteprosess». Dette kom noen i klubben for øret, og det ble raskt fattet avgjørelse om at klubben skulle gå i forhandlinger med Orstadhuset for å se på mulighetene for å få komme inn i Orstadhuset.

Etter en relativt kort forhandlingsrunde så viste det seg at dette ville gå i orden, og avtale ble inngått. Kun kort tid etter, var arbeidet med å innrede lokalet som i dag er klubbens skytebane påstartet.

Enkelte personer har nok i byggeprosessen stått for alene flere tusen dugnadstimer, og har vært direkte årsak for at det var overhode mulig å få på plass skytebanen som ble åpnet i 2012.

Spre budskapet