Bli medlem

Medlemmer

Hos oss finnes det ikke et typisk medlem, da vi har stor variasjon i medlemmenes interesse. Noen er medlemmer grunnet krav i våpenloven, noen kommer innom banen et par ganger i året, mens andre trener regelmessig.

Alder

Det finnes ingen formell regel om hvor gammel en må være for å begynne med skyting, men vi har i vår klubb satt følgende krav til å kunne begynne med skyting med 0.22 kaliber våpen

  • En kan begynne å skyte det året en fyller 12
  • Det forutsettes at alle utøvere har en evne til å holde våpen under avfyring på en trygg måte uten hjelp.
  • Person under myndig alder skal ha skriftlig tillatelse fra foresatt(e)

Så, er en gammel nok og klarer en å holde våpen så er en hjertelig velkommen til å begynne med skyting hos oss. Er man usikker så ta kontakt for å undersøke dette før en evt. blir medlem sammen med en av våre representanter og foresatt(e) etter nærmere avtale.

Medlemskap og reglement

Hovedaktiviteten som gjenspeiler klubbens treninger og konkurranser er basert på øvelser som er nærmere besluttet av Norges Skytterforbund. Reglement for disse øvelsene finner en på skyting.no

Alle som er medlem betaler en årlig medlemskontingent, som pr. nå er:

  • 1 500,- for hovedmedlem
  • 800,- for sidemedlemskap (hovedmedlemskap i en annen NSF-klubb)
  • 800,- for familiemedlemskap (forutsetter 1 hovedmedlem i samme familie og som har samme adresse)
  • ungdomsmedlem (før fylte 18 år), som betaler 50,- pr. år.

Uansett medlemskap, så kan alle som er medlemmer komme på skytebanen, og låne våpen uten kostnader, og skyte uten å betale baneleie. Eneste kostnad en har, er for ammunisjonen som en bruker.

Noen medlemmer har egne våpen, og har normalt med seg sin egen ammunisjon, så de som er på en trening utgjør en stor variasjon.

Alle medlemsskap avgjøres etter søknad.

Søk om medlemskap her

Medlemskap i en klubb/lag som er tilordnet Norges Idrettsforbund, slik som vi er, så vil et medlemskap løpe til det blir sagt opp skriftlig (også e-post). Ønsker en å unngå den årlige medlemskontingenten så medlemskapet sies opp før 31. desember slik at en unngår neste års kontingent. Det er ikke mulig å si opp etter 01. januar uten å bli fakturert for kontingent for inneværende år.

Ikke myndig/under 18 år

En kan som mindreårig tegne medlemskap, men før et medlemskap vil bli godkjent vil minst en av dine foresatte møte sammen med deg på vår skytebane etter nærmere avtale for å signere en foresatt attest.

Dersom du er foresatt, husk på at du skal ta med legitimasjon; bankkort med bilde, nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass.

Prøveskyte

Det er dessverre ikke mulig å prøveskyte på det nåværende tidspunktet uten å ha dokumentasjon på enten gjennomført sikkerhetskurs i en NSF-tilordnet klubb, eller et gyldig våpenkort for pistol/revolver.

Dette er noe som vi på sikt vil vurdere om kan bli mulig, men pr. nå så er dette altså ikke mulig.

Spre budskapet