Bli medlem

Medlemmer

Hos oss finnes det ikke et typisk medlem, da vi har stor variasjon i medlemmenes interesse. Noen er medlemmer grunnet krav i våpenloven, noen kommer innom banen et par ganger i året, mens andre trener regelmessig.

Alle som er medlem betaler en årlig medlemsavgift, som pr. nå er 1 500,- for hovedmedlem, 800,- for sidemedlemskap (hovedmedlemskap i en annen NSF-klubb), 800,- for familiemedlemskap (forutsetter 1 hovedmedlem i samme familie), og ungdomsmedlem, som betaler 100,- pr. år.

Uansett medlemskap, så kan alle som er medlemmer komme på skytebanen, og låne våpen uten kostnader, og skyte uten å betale baneleie. Eneste kostnad en har, er for ammunisjonen som en bruker.

Noen medlemmer har egne våpen, og har normalt med seg sin egen ammunisjon, så de som er på en trening utgjør en stor variasjon.

Bli medlem

Ettersom klubben er tilordnet Norges idrettsforbund (NIF), så er all medlems-behandling flyttet over til Min Idrett som er en tjeneste fra NIF. Har du allerede et medlemskap i et annet idrettslag, så er du trolig allerede registrert som medlem i www.minidrett.no.

Det forutsettes at den som vil tegne medlemskap aksepterer og forholder seg til en hver tid gjeldende vedtekter som er beskrevet på siden for vedtekter

Søk medlemskap

  • Logg deg på, eller opprett bruker i NIF sin løsning.
  • Når du er pålogget minidrett, så går du til fanen/funksjonen «Medlemskap» hvor du velger funksjonen «Finn ny klubb»
  • Søk opp Time Pistolklubb, og deretter søk medlemskap.

Når vi mottar melding om en søknad om medlemskap, så vil det bli sendt ut en faktura fra NIF sin løsning som du også kan betale «online» i Min idrett om du ønsker.

Når vi har mottatt melding om at faktura er betalt, så vil det dersom en ikke har tidligere gjennomført sikkerhetskurs, bli avtalt tidspunkt for når sikkerhetsopplæring kan gjennomføres.

Alle som skal delta i våre aktiviteter må enten hos oss eller andre klubber ha gjennomført sikkerhetsopplæring.

Spre budskapet