Stevnedeltakelser

NIF har pr. i dag ikke en enhetlig løsning for å hente ut antall stevner som en har deltatt på i løpet av de siste 12 mnd, men ved hjelp av linken nedenfor så kan en få opp poengsummen for alle stevnene en har deltatt på.

Denne listen kan hjelpe deg med å finne oversikten over hvor mange stevner en har deltatt ved å telle antall poengsummer en er registrert med.

Listen forutsetter at arrangør har sendt inn resultater på korrekt måte til NIF, for at dette skal kunne gi korrekt informasjon

Vist 12 mnd siste resultater

Spre budskapet